به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
12 نفر آنلاین
0 عضو و 12 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
21 بازدید

۸. برای انجام نقد نظریه ها بایستی چه مراحلی طی شود آنها را توضیح دهید ؟ (۴ مرحله)

در 92/10/13 توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

7 پاسخ

0 امتیاز

   شیوه نقد نظریه
کرسی های نظریه پردازی اقدام مبارکی است که اگر به درستی نهادینه شود، رشد علمی گسترده ای را به همراه خواهد داشت. منتها به لحاظ آن که اکنون در آغاز راه است، راه نظریه پردازی چندان هموار نیست و مشکلات فراوانی در سر راه آن وجود دارد. مهم ترین مشکلی که هست، این است که نظریه از همان ابتدا محکوم به بطلان است. جهت آن این است که طبیعت نظریه نو و شاذ و خلاف مشهور بودن است و ناقدان می خواهند نظریه را با مبانی و پیش فرض های رایج خود ارزیابی کنند. حال آن که اگر بنا بر این باشد که نظریه را با مبانی و پیش فرض های مورد قبول و مشهور محک بزنیم، تکلیف همه نظریات از قبل معلوم است و حکم مردود بودن بر ناصیه آن خورده است. منتها از کجا قطعی و مسلّم گردیده است که مبانی و پیش فرض های مورد قبول و مشهور میان علمای ما صحیح و معتبرند؟ چرا باید نظریات را با مبانی و پیش فرض هایی محک زد که مورد قبول نظریه پرداز نیست؟

تلقی من این است که در نقد باید به شیوه «جدل منطقی» عمل کرد؛ یعنی باید دید خود نظریه پرداز چه مبانی و پبش فرض هایی را پذیرفته است و آنگاه بر اساس آنها به نقد نظریه اش پرداخت. نه مبانی و پیش فرض های ناقدان؛ چون بسا صاحب نظریه مبانی و پیش فرض های ناقدان را قبول نداشته باشد و صحیح نداند.

این مشکل وقتی مضاعف می شود که داوران نیز به همان مبانی و پیش فرض های رایج و مشهور پایبندند و لذا داوری های آنان نیز بی طرفانه و خالی از جانب داری نیست. به نظر من چاره کار در این است که هم نقدها و هم داوری ها بر اساس همان پیش فرض ها و مبانی نظریه پرداز باشد. باید دید، او چه گزاره هایی را قبول دارد و بر اساس آن به قضاوت پرداخت.

به نظر من برخی از مهم ترین نکاتی که در نقد و داوری یک نظریه باید مورد توجه قرار گیرد، از این قرار است:

1. در نقد و داوری یک نظریه باید ملاحظه کرد که:

الف. آیا میان اجزای نظریه ناسازگاری و تناقض مشاهده شود؟ اگر چنین باشد، نظریه مردود است. برای مثال اگر من در نظریه عرفی بگویم، قرآن به زبان عرف عرب عصر نزول است؛ اما در عین حال آنان برخی از معنای برخی از الفاظ قرآن را نمی دانستند،‏این تناقض گویی است. به خصوص آن که می گوییم، قرآن در اوج فصاحت و بلاغت است و به قصد هدایت عرب عصر نزول نازل شده است.

ب. آیا نظریه جامعیت دارد و می تواند تمام موارد تحت پوشش خودش را تفسیر کند؟ اگر نظریه ای نتواند برخی از موارد تحت پوشش خود را تفسیر و توجیه کند، مردود تلقی می شود. برای مثال اگر من از سوی ادعا کنم، مقصود همه آیات قرآن را عرب عصر نزول می فهمیدند و در عین مواردی از آیات را شاهد بیاورند که آن مردم آیاتی مثل «الرحمن علی العرش استوی» و مانند آنها را نمی فهمیدند. اما اگر من با قرائن و شواهد تاریخی نشان دهم که این یک تعبیر تمثیلی و ضرب المثلی است، مانند «شاه به تخت نشست» در زبان فارسی، توانسته ام این مورد را توضیح دهم و از این رهگذر از نظریه ام دفاع کنم.

ج. آیا نظریه یا اجزای آن صرف ادعاست یا برای آن دلیل و شاهدی عرضه شده است؟ یک نظریه باید از دلایل و شواهد عقلی یا نقلی معتبری پشتیبانی شود و گرنه قابل دفاع نیست. برای مثال اگر من که ادعا می کنم، در قرآن هیچ لفظی نیست که شارع از آن معنای خاصی متفاوت از معنای معهود عرب عصر نزول اراده کرده باشد و نتوانم شواهدی نشان دهم که چنین بوده است، در نظریه ام شکست خورده ام. ولی من هر مقوله شرعی مثل صلاة و زکاة و حج و صوم و جز آنها را که در تاریخ عرب قبل از اسلام مطالعه می کنم، به وضوح می یابم که آنها به همین معنای شرعی اسلامی اش کاربرد داشته است.

د. آیا نظریه یا اجزای آن از وضوح لازم برخوردار است؟ یک نظریه باید با مفردات و تعابیری روشن و مأنوس بیان شده و در آن تعابیری گنگ یا چندمعنا و ذو وجوه به کار نرفته باشد. برای مثال من در نظریه ام گفته ام که قرآن به زبان معیار عرب عصر نزول نازل شده است. در این گزاره تعبیر «زبان معیار» است. منتها من آن را تعریف کرده و گفته ام که مراد از آن عبارت همان زبانی است که شاعران و خطبای عرب عصر نزول در محافل عمومی و رسمی اشان مثل حج به آن سخن می گفتند.

2. نقد یک نظریه نباید یک سویه باشد و تنها جهات نقص و عیب نظریه را ببیند؛ بلکه باید جهات قوت و سلامت نظریه را هم مورد توجه قرار دهد.

3. نباید یک نظریه را به صرف ضعف برخی از ادله مردود شمرود؛ زیرا یک نظریه می تواند دلیل های متعددی داشته باشد و لذا با ردّ دلیل لزوماٌ مدعا ردّ نمی شود. برای مثال من درباره آیه حفظ یعنی «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» گفته ام که آن هیچ دلالتی بر مصون از تحریف بودن قرآن موجود ندارد؛‏ زیرا به دلیل سیاق و آیات متحد الموضوع ناظر به حفظ قرآن از دسترسی اجنه است و در پاسخ این اتهام مشرکان مکه نازل شده است که می گفتند، قرآن را اجنه و شیاطین بر پیامبر اسلام(ص) نازل کرده است. به موجب این سخن هرگز نمی توان گفت که قرآن موجود تحریف شده است؛ زیرا دلایل اثبات عدم تحریف قرآن موجود متعدد است و می توان با ادله دیگر عدم تحریف قرآن را اثبات کرد.

4. نباید نظریه به صرف ذکر یک موردی که تفسیر و توجیهش را نظریه پرداز آماده نکرده یا به آن تفطن پیدا نکرده است، رد شود؛ بلکه باید به او فرصت داده شود که آن را تحقیق کند و در جلسه ای مستقل توضیح دهد.

5. باید عنایت داشت که نظریه خلاف مشهور حتی داوران را نیز در موضع ناقد قرار می دهد؛ بنابراین عادلانه این است که به نظریه پرداز فرصت کافی برای دفاع از نظریه اش داده شود. لذا باید به میزانی که نظریه پرداز مورد نقد قرار می گیرد، با او فرصت داد که توضیحات لازم را ارایه کند.

6. طبیعت نظریه پردازی دگراندیشی و شاذگویی است. از این رو نباید نقد یک نظریه تعصب آمیز باشد. باید از نظریه پردازی استقبال کرد؛ چون به هر حال، یک نظریه از دو حالت بیرون نیست: یا صحیح است و می تواند در پشتیبانی از باورهای صحیح قرآنی و دینی مورد بهره برداری قرار گیرد و یا ناصحیح است و با بررسی منصفانه و منطقی آن می توانیم، به دفاع عقلانی و منطقی از باورهای قرآنی و دینی بپردازیم.

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

مبانی نظری تحقیق در پایان نامه

منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال، تئوریها، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید. در باب انتخاب مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال  باید به مراحل زیر توجه نمود:


1-بررسی نظریات و تئوریهای موجود در باب موضوع پژوهش؛

------------------------------

2-  نقد نظریات و تئوریها: در این مرحله پژوهشگر موظف است به نقد تئوریهای موجود در حیطه موضوعی پژوهش بپردازد تا بدین طریق بتواند به شناسایی تئوریهای معتبر و قوی در زمینه موضوع پژوهش دست یابد.

------------------------------

3- مشخص نمودن نوع نظریه مبنایی در پژوهش:
پژوهشگر باید نسبت به مشخص نمودن نظریه استنادی خود در پژوهش از طریق بررسی نظریات و تئوریهای موجود در حیطه موضوع پژوهش خود اقدام نمائید. در این مرحله پژوهشگر می تواند به یکی از طرق زیر نظریه مبنایی خود را نتخاب نماید:
الف: تئوری مادر: در این روش تنها یک تئوری به عنوان بنای نظری پژوهش انتخاب می شود طوری که تئوری مد نظر قادر به نبیین روابط بین متغیر های پژوهش باشد .
ب: چندین تئوری خرد: در این روش پژوهشگر جهت بررسی روابط بین متغیر های پژوهش چندین تئوری خرد که هر یک حداقل قادر به تبیین یکی از روابط بین متغیر ها باشد اقدام می نماید.
ج: تئوری ترکیبی: در این روش پژوهشگر جهت تبیین روابط بین متغیر ها می تواند از ترکیب دو روش فوق یعنی یک تئوری مادر بهمراه چندین تئوری خرد استفاده نماید.

------------------------------

4- بررسی جوانب و رویکردهای موجود در تئوری انتخاب شده :
یک نظریه یا تئوری همواره از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد طوری که نسبت به بررسی یک مسئله از دیگاه ای مختلف بهره می برد. در این قسمت پژوهشگر باید به تشخیص، بررسی و ارزیابی جوانب یا رویکرد های موجود در نظریه بپردازد.

------------------------------

5- تعیین رویکرد مناسب در تئوری جهت طرح پژوهش: در این مرحله پژوهشگر حیطه موضوعی پژو.هش را محدود به یک رویکرد خاص در باب موضوع پژوهش می نماید.این امر سبب می شود که نتایج پژوهش دقیق تر ، جزیی تر و در نهایت  بر اساس رویکرد مد نظر مورد تحلیل و تسیر مناسب قرار گیرند.

------------------------------

6-بررسی تاریخچه و سیر شکل گیری رویکرد مد نظر. برای این کار بایستی مراحل زیر را انجام داد: 1- تعیین واژگان کلیدی. 2- جستجوی منابع. 3- یافتن منابع. 4- طبقه بندی منابع. 5- گزینش منایع. 6- خلاصه سازی منابع. 7- نقد منابع .

------------------------------

7- بررسی صاحب نظران مطرح در رویکرد انتخاب شده.
8- تعریف متغیر های پژوهش از دیدگاه صاحب نظران.
9- نقد و ارزیابی تعاریف ارائه شده و مشخص نمودن تعاریف مورد استناد در پژوهش برای متغیر ها.
10- جمع بندی مبانی نظری پژوهش در قالب محتوایی مدون و منسجم.

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

مراحل تدوین پژوهش

فعالیت

پژوهش‌های نقد و تحلیل                                                                                شماره: 8

هدف

بالا بردن قوۀ تحلیل و استنباط طلاب

شرح

طلاب موضوعاتی را که توسط اساتید راهنما یا مدرسه تعیین می‌شوند را بعد از جمع آوری اقوال نقد و تحلیل می‌کنند. این موضوعات در راستای درس خارجی که پژوهشگر در آن حضور می یابد، بوده و از محور درس استاد استخراج می‌گردد. این نوع تحقیق برای دو پایه چهارم و پنجم الزامی است.

پیش نیاز

پژوهش‌های مقایسه‌ای

توضیحات

حداقل امتیاز10، و حداکثر امتیاز20، و میانگین امتیاز15(ممکن است در دوره های مختلف تغییر نماید.)

حداقل صفحات پژوهش ارائه شده20، و حداکثر صفحات آن 50

 1. پژوهش های الزامی و اختیاری باید در تاریخ مقرر تحویل مسئول مربوطه شوند، تا به صورت هماهنگ بررسی شود.
 2. پژوهش­ها باید با نرم افزار WORD2007  به بالا تنظیم گشته، و در صفحه A4 یک رو پرینت گرفته شود. و فایل خروجی آن نیز بعد از نامگذاری با شماره استاندارد مدرسه ، به معاونت پژوهش تحویل شود.
 3. پژوهشگر بعد از تایپ باید آن را ویرایش کرده، و اشتباهات تایپی یا ادبی آن را برطرف نماید، و وجود غلط تایپی میانگین برای هر صفحه بیش از 2 مورد، باعث ارجاع پژوهش جهت اصلاح است.
 4. بعد از بررسی پژوهش و تذکر نقایص، اگر نیازی به رفع نقص باشد، پژوهشگر باید در زمان مقرر ایرادات را برطرف نموده، و متن نهائی (اصلاح شده) را به معاونت پژوهش تحویل دهد.

تذكر مهم:

* رعایت نشدن منشور اخلاقی، باعث إبطال پژوهش است.

ضوابط انتخاب موضوع:

 1. انتخاب عنوان کامل و جامع برای موضوع پژوهش بگونه ای که عنوان بیانگر قصد پژوهشگر از تحلیل یا تثبیتی بودن پژوهش باشد.
 2. موضوع انتخاب شده باید مورد علاقه پژوهشگر بوده، و توانایی اظهار نظر در نقد یا تثبیت آن را داشته باشد، مثل طرح إشکالات و طرح شده در خارج از مقاله و جواب دادن از آنها، پس اگر  در نقد یا تثبیت مقاله ای نظر خاصی ندارد نباید آن را انتخاب کند.
 3. در راستاي موضوع درس خارج پژوهشگر بوده و نسبت به آن إحاطه داشته باشد.
 4. موضوع نیازمند به تحقیق بیشتر است. و مقالات جامع و کاملی در نقد و تحلیل آن نوشته نشده باشد.
 5. تا حد امکان از بین موضوعات متعدد درس خارج، موضوع کاربردی، برای پژوهش نقد و تحلیل انتخاب شود. (از مباحث علمی صرف نباشد)
 6. به تأئید استاد راهنمای پژوهش، مسئول پژوهش­ها یا واحد آموزش برسد.

ضوابط پژوهش:

 • مطالعه کامل و دقیق نظریات مورد مقایسه جهت درك تمامی پيام ها و استخراج جوهر مطالب (پژوهشگر نباید با مطالعه فقط قسمتی از نظریه به نقد و تحلیل آن بپردازد).
 • تصرف نکردن در پیام و محتوای نظریه.
 • رعایت ترتیب منطقیِ مطالب نظریه در متن پژوهش .
 • حذف نكات زائد: اگر بعضى نكات در مجموع چندان اهمّيّتی در نقد و تحلیل نظریه ندارند، باید هنگام تنظیم نهایی حذف شوند.
 • ذکر چکیده مطالب مهم فرعی در پاورقی و نتیجه آن در متن پژوهش: اگر در نظریه بحث مفصل تاریخی یا رجالی (سند روایات) یا حدیثی وجود دارد، پژوهشگر باید چکیده آن مطالب را در پاورقی آورده، و نتیجه آن بحث را در متن پژوهش ذکر کند.
 • اشاره به نواقص: اگر نظریه دارای ابهام، و اشتباه، و انحرافی بوده، یا براساس مطلبی خلاف إجماع و مشهور فقهی شیعه باشد، پژوهشگر باید با بحث استدلالی کامل آن إبهام و إشتباه و إنحراف را طرح و بررسی نماید[1].
 • تنظیم پژوهش با ادبیات نوشتاری، و پرهیز از ادبیات گفتاری، با رعایت قواعد آئین نگارش و ویرایش[2]
 • چكيده نگاری از پژوهش نقد و تحلیل

ضوابط پژوهش نقد و تحلیل:

 1. متن اصل عبارتی که مورد نقد و تثبیت واقع شده، باید در پژوهش ارائه شده نیز ذکر شود تا مطالعه کنندگان و بررسی کننده نیز متوجه مقصود پژوهشگر بشوند.
 2. قبل از نقد پژوهشگر باید جوهر مطالب اصلى نویسنده را استخراج کرده و بیان نماید، تا حق نویسنده کامل اداء شود، و مطالعه کنندگان نیز با صرف حداقل زمان پیام­ها و مباحث اصلي و عصاره محتوای مطالب نویسنده آشنا شوند.
 3. مطالب ذکر شده در نقد و تثبیت باید تاثیرگذار بوده، و إشکال و ایرادهای جزئی و کم اهمیت، برای پژوهش نقد و تحلیل کافی نیست.

طراحی چیدمان پژوهش:

پژوهش نقد و تحلیل داراي بخش مقدماتی، و فقط یک بخش اصلی است[3]، که در خاتمه آن نتيجه‌گيري نیز باید بشود.

چیدمان پژوهش ارائه شده باید مطابق قوانین پژوهشی باشد، و پژوهشگران باید بعد از مطالعه، با قلم و بیان خود پژوهش را مطابق قوانین ارائه نموده، و از انعکاس عین مطالب خودداری نمایند.

چیدمان بخش مقدماتی

1)     طرح روی جلد پژوهش.

2)     فهرست مطالب.

3)     تبیین و توضیح موضوع پژوهش.

4)     اهمیت بحث

5)     فواید بحث

6)     اشاره اجمالی به اقوال مطرح در مساله[4] (بدون ذکر قائلین و ادله آنها) و تعیین نظریاتی که در پژوهش نقد و تحلیل شده اند.

7)     جایگاه بحث نزد اهل سنت

8)     چکیده مطالب

9)     واژگان کلیدی

10) تعریف اصطلاحات و کلمات خاص

چیدمان بخش اصلی:

 1. اصل مدعایی که مورد نقد یا تحلیل واقع شده به صورت روشن و شیوا بیان شود.
 2. فحص کامل در اقوال فقهاء سابق و معاصر[5]
 3. ادله مهم ذکر شده برای اثبات اصل مدعا به ترتیب اهمیت آنها به صورت کامل تبیین گشته، و به مبانی دخیل در آن دلیل نیز طبق ضوابط در پاورقی اشاره شود[6].
 4. نقد و تحلیل کامل تمامی ادله ذکر شده[7].
 5. جمع بندی و نتیجه گیری از بحث.

پیوست مطالب:

ضوابط شماره گذاری صفحات:

شماره صفحات پژوهش از مقدمه شروع و صفحات قبل از مقدمه با حروف ابجد شماره‌ گذاري شود.

شماره صفحات در قسمت پايين صفحه و وسط درج شود.

ضوابط ترجیحی:

 1. نگارش متن به زبان عربی[8]

2. رعایت حسن سلیقه در مسائل شکلی.

3. ارائه موضوعات پيشنهادی برای پژوهش های بعدی.

 


[1]. اگر نوشته داراى ابهام ها، اشتباه ها، يا انحراف هايى باشد، پژوهشگر نباید نسبت به آن بی تفاوت باشد.

[2]. حداقل قواعد مندرج در کتاب بر بال قلم باید در مورد نظیر استفاده صحیح از نشانه گذاری­هائی مانند نقطه (.) ویرگول (،) نقطه ویرگول (؛) دو نقطه (:) نشانه عاطفی و تعجب (!) پرسش (؟) پرانتز یا دو هلال () یک هلال ) خط فاصله (- -) خط کوتاه ممتد (-) خط ممتد (ــــــــ) کیومه («») کروشه قلاب ([ ]) نشانه حذف (...) ممیز (/) پیکان جهت نما ><ستاره * و ... رعایت شود.

[3] . برخلاف پایان نامه که چندین فصل و بخش داشته، و هریک از فصل ها نیز دارای قسمت­های متعددی است.

[4] . توضیحی در مورد تاریخچه بحث: بررسي پيشينه تحقيق و کارهاي انجام شده به منظور آشنايي با ابعاد مختلف موضوع، مفاهيم، مؤلفه‌ها، چارچوب‌هاي نظري و جوانب مختلف کارهاي قبلی، و استفاده از نتايج بدست آمده در تحقيق‌هاي قبلي، که در ضمن کارهاي انجام گرفته قبلی نیز معرفی شده، و نوآوري‌هاي پژوهش خود را معرفی کند تا زمينه‌هاي لازم ارزيابي و مقايسه فراهم شده، و از تکرار پژوهش های قبلی اجتناب شود.

مثل نظریه حق الطاعة یا خطابات قانونیه یا رویت هلال با چشم مسلح که چندین پژوهش نقد و تحلیل در مورد آنها انجام گرفته است

[5]. تذکر: پژوهش­هایی که بدون مراجعه کافی به منابع بحث ارائه شوند فاقد ارزش بوده، و پذیرفته نخواهند شد

[6]. تبصره: اگر ادعای فرعی در استدلال طرح گشته، باید به صورت کوتاه در پاورقی آن ادعا همراه با دلیل کاملش ذکر شود، و در صورتی که تبیین آن ادعای فرعی بیش از یک صفحه A4 باشد باید به عنوان پیوست پژوهش ارائه شود، صفحات پیوست جزء صفحات پژوهش محاسبه نمی شود)

[7]. تذکر: عبارت­هایی نظیر روشن است، بدیهی البطلان است، و ... در نقد یا تثبیت کافی نیست.

[8]. تبصره: اگر پژوهشگر در ادبیات زبان عربی و نگارش عربی با اشکالاتی مواجه است، بهتر است که پژوهش خود را به زبان فارسی ارائه کند، زیرا پژوهش ارائه شده به زبان عربی که دارای اشتباهات متعددی باشد (بیش از ده مورد)، مورد قبول نیست.

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

نقد کتاب، توصیف و ارزیابى یک کتاب است. نقد کتاب باید بر روى هدف، محتوا و نحوه نوشتن کتاب (اقتدار اثر) متمرکز باشد.

پیش از آنکه خواندن کتاب را آغاز کنید، موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- عنوان کتاب: عنوان کتاب چه چیزى را القا مى‏‌کند؟

2- پیشگفتار: پیشگفتارها همیشه اطلاعات مهمى درباره منظور نویسنده از نوشتن کتاب در اختیار شما مى‏‌گذارند و به شما کمک مى‏‌کنند تا موفقیت احتمالى نویسنده را حدس بزنید.

3- فهرست مطالب: از نحوه سازماندهى کتاب خبر مى‏‌دهد و به شما کمک مى‏‌کند تا اهداف اصلى نویسنده را دریابید. فهرست مطالب به شما کمک مى‏‌کند تا ببینید نویسنده چطور مطالب خود را از نظر محتوایى، زمانى و غیره طبقه‏‌بندى و ارائه کرده است.

 متن را بخوانید

 هنگامى که متن کتاب را مى‏‌خوانید، نکات جالب آن را یادداشت کنید و پاراگراف‏‌هاى مهم را براى استفاده به صورت نقل قول در مطلبى که خواهید نوشت، ثبت کنید.

 این پرسش‏ها را نیز در ذهن داشته باشید:

1- حوزه یا ژانر کتاب از چه قرار است؟ آیا نویسنده در آن حوزه و یا ژانر حرکت کرده است؟ (اگر ضرورت دارد آن را با حوزه‏‌ها و ژانرهاى موجود مقایسه کنید)

2- کتاب از چه زاویه‏‌اى روایت شده است؟ (راوى کتاب یا همان بحث دیدگاه اول‏ شخص، داناى کل و غیره)

3- سبک نویسنده چیست؟ رسمى یا غیر رسمى؟ آیا سبک نویسنده مناسب مخاطب مورد نظر اوست؟ اگر کتاب مورد بررسى از نوع ادبى است، نویسنده از کدام ابزارهاى ادبى بهره گرفته است؟

4- آیا مفاهیم به روشنى بیان شده‌‏اند؟ نظریات  نویسنده چطور پرورش داده شده است؟ چه حوزه‏‌هایى را پوشش داده و چه حوزه‏‌هایى را پوشش نداده است؟ این امر به شما کمک مى‏‌کند تا نحوه نوشته شدن کتاب و به عبارت بهتر اقتدار اثر را ارزیابى کنید.

5- اگر کتاب مورد بررسى شما از نوع داستانى است ،درباره مقولاتى چون طرح داستان، شخصیت‏‌ها، موقعیت‏‌هاى مکانى و نحوه ارتباط آنها با مضمون اصلى یادداشت‏ بردارى کنید. نویسنده چگونه شخصیت‏‌هایش را ارائه و ترسیم کرده است؟ شخصیت‏‌ها چطور پرورش داده شده‌‏اند؟ (شخصیت‏‌پردازى) ساختار داستان چگونه است؟

6- اطلاعات ارائه شده چقدر دقیق و موثق است؟ اطلاعات ارائه شده را با منابع دیگر مقایسه و کنترل کنید.

7- اگر ضرورت داشته باشد، قطع کتاب، صفحه‏‌آرایى، نحوه استفاده از حروف، صحافى، نقشه‌‏ها و جدول‏‌ها را هم بررسى کنید و ببینید در خدمت درک بیشتر کار هستند یا خیر.

8- به انتهای کتاب رجوع کنید، آیا نمایه کتاب درست ارائه شده است؟ منابع مورد استفاده چطور است؟ آیا نویسنده از منابع درست بهره گرفته است، از منابع اولیه استفاده کرده است یا از منابع ثانویه؟ از منابع به چه نحو استفاده کرده و آیا برخى از نکات قابل‏ حذف بوده است یا خیر.

 9- و بالاخره، اثرى که خواندید کارى را به جلو برده و یا به پایان رسانده است؟ آیا به اثر دیگرى در این زمینه نیاز نیست؟ کار او را با دیگران مقایسه کنید.

با سایر منابع مشورت کنید

 سعى کنید اطلاعات بیشترى درباره نویسنده، کیفیت کار او، شهرت او، نفوذ او و غیره از منابع گوناگون به دست آورید. هر نوع اطلاعاتى که درباره کتاب مورد بررسى و یا پیرامون نویسنده آن به دست مى‏ آورید، براى محرز کردن و یا عدم احراز اقتدار یک نویسنده، مفید خواهد بود. ضمناً اگر از شرایط حاکم بر نوشته شدن اثر (از نظر اجتماعى، سیاسى، فردى و...) و یا از نظریات و تئورى‏هاى انتقادى (در حیطه ارتباطات، زبان‏شناسى و نقد ادبى) اطلاع داشته باشید، بر غناى نقد شما اضافه خواهد شد. استادان ادبیات و کتابداران مى‏ توانند در این زمینه کمک قابل توجهى به شما بکنند.

چارچوب کار داشته باشید

 حالا به یادداشت‏‌هایى که برداشته‌‏اید، دوباره نگاه کنید. سعى کنید استنباط ها و برداشت‏‌هایتان را یکدست کرده و آنها را به عبارت یا عباراتى تبدیل کنید که منظور و نظریه اصلى نقد شما را توصیف کنند. حالا مباحثى را که به نظریه اصلى شما کمک مى‏کنند به خدمت بگیرید. این مباحث باید به طرزى منطقى از نظریه اصلى شما حمایت کنند.

پیش‏نویس را بنویسید

 دوباره یادداشت‏‌هایتان را مرور کنید. با استفاده از چارچوب پیش‏‌گفته، به پیش بروید و هرجا که لازم است به یادداشت‏‌هایتان ارجاع بدهید. نقدى که مى‌‏نویسید باید دربردارنده موارد زیر باشد:

1- اطلاعات اولیه: اطلاعات اولیه، اطلاعات دقیق مربوط به کتاب‏شناختى است؛ یعنى عنوان کامل کتاب، نویسنده، مکان انتشار، ناشر، تاریخ انتشار، چاپ )اول یا دوم و...( تعداد صفحات، نمودارها، نقشه‏‌ها، قیمت و شماره استاندارد بین‏‌المللى کتاب يا شابک)

2- مقدمه: سعى کنید توجه خواننده را با همان اولین جملات خود جلب کنید. مقدمه باید دربردارنده نظریه اصلى شما باشد و وزن و لحن نقد را نشان دهد.

3- پروراندن بحث: با استفاده از مباحثى که از نظریه اصلى شما حمایت مى‏‌کنند، نقد خود را بپرورانید. در عملکرد نویسنده از توصیف، تبیین و ارزیابى استفاده کنید و نکات مهم خود را به همراه نقل قول از کتاب ارائه کنید.

4- نتیجه: اگر نظریه اصلى شما مستدل بیان شده باشد، نتیجه به طرزى طبیعى عرضه خواهد شد. مى‌‏توان از یک اظهار نظر پایانى هم استفاده کرد و حتى دوباره نظریه اصلى را تکرار کرد. اما هرگز در این بخش بحث دیگرى را باز نکنید.

 پیش‏نویس را بازنویسى کنید

1- اجازه بدهید بین پیش‏‌نویس شما و دوباره‏‌نویسى آن کمى فاصله بیفتد. این کار باعث مى‌‏شود تا نسبت به آنچه به‏ عنوان پیش‏ نویس نوشته‏‌اید، فاصله ایجاد شود.

2- پیش‏نویس را به دقت بخوانید و به دنبال روان کردن متن و تقویت انسجام آن باشید.

3- از جنبه دستورى و املاى واژه‌‏ها، به دقت نقدتان را بررسى کنید.

4- دوباره به ارجاعات خودتان دقت کنید. آیا ارجاعات شما از نظر پانوشت با اشکالى مواجه نیست؟

 نقد شما آماده انتشار است. هر خواننده‏‌اى از خواندن یک نقد حرفه‌‏اى و کارشناسانه لذت خواهد برد. لذتى که شما باعث آن شده‌‏اید. شما که به غیر از این فکر نمى‌‏کنید!؟

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

اصول و فنون پژوهش

صاحب اثر: احد فرامرز قراملکي

اصل اول:
«تصور ما از يك فعاليت، روش‏هاى ما را در خصوص آن، تعيّن مى‏بخشد».
پژوهش مانند ساير حوزه‏هاى حرفه‏اى، محتاج اصول، مبانى و فنون معينى است. صحت، دقت و اعتبار علمى نتايج تحقيق و كارايى و اثر بخشى آن منوط بر اصول و فنون پژوهش است. در كتاب روش‏شناسى مطالعات دينى، بحث از اصول را به صورت پراكنده و البته ناقص به ميان آورده‏ايم. اكنون مجالى است تا به هر يك از اصول راهبردى پژوهش به صورت مستقل توجه كنيم. به يارى خداوند متعال، هر اصلى، طى مقاله‏اى كوتاه و با جهت‏گيرى كاربردى ارائه مى‏شود و نخستين اصل بر ارتباط تصور فرد از تحقيق و روش‏هاى او و بالتبع ارتباط تصور محقق از پژوهش و ميزان موفقيت وى ناظر است.

هدف از اين مقالات ارائه اصول و فنونى است كه كارايى و اثر بخشى تحقيق را افزايش مى‏دهد.

طرح مسئله
رمز و راز موفقيت افراد در مشاغل چيست؟ چرا فلانى استاد موفقى است و آن يكى نه؟ چرا اين شخص مدير موفقى است و آن يكى نه؟ چرا فلان پژوهشگر كامروا است و آن ديگر چنين نيست؟ گاهى گفته مى‏شود موفقيت مرهون خوش استعدادى و هوش سرشار افراد است، اين تبيين روان شناختى قابل تأمل است؛ زيرا امروزه بر اساس تحقيقات تجربى نوين هوش شناختى IQ تنها يك درصد در موفقيت افراد بسيار موفق نقش دارد. علاوه بر آن تبيين‏هاى روان شناختى راه الگو قرار دادن افراد موفق را مى‏بندد.

ممكن است گفته شود، موفقيت در گرو روش‏هاى شايسته است و البته اين تبيين روش شناختى درست است و مهم، اما نه كامل؛ زيرا از طرفى موفقيت يك انتخاب است و نه شانس و از طرف ديگر ممكن است از رمز و راز توفيق فرد در برگرفتن روش‏هاى شايسته نيز سؤال شود. چرا آدم‏هاى موفق روش‏هاى شايسته را بر مى‏گزينند؟ به عنوان مثال، در حوزه مديريت غالب مديران بر ضرورت اعتماد آفرينى واقفند و براى ايجاد اعتماد محيط نسبت به سازمان، هزينه‏هاى زيادى مى‏كنند؛ اما چرا غالبا ناكام هستند؟ اگر گفته شود: آن‏ها بر روش ايجاد اعتماد واقف نيستند، مى‏توان پرسيد چرا مديران از برگرفتن روش‏هاى درست اعتماد آفرينى ناكامند؟

تبيين شناخت گرايانه از موفقيت و ناكامى، به ذهنيت و تصور فرد از فعاليت اشاره مى‏كند. انسان‏ها بر حسب تصورى كه از يك فعاليت دارند، روش‏ها و ابزارها را تعريف كرده و آن‏ها را بر مى‏گزينند. اگر مديرى در اخذ روش‏هاى اعتماد آفرينى ناموفق است، عمدتا به علت آن است كه تصورى نارسا از اعتماد آفرينى دارد. تصور ناقص از يك فعاليت. موجب بر گرفتن ابزارهاى ناشايست است. اين اصل كه به ظاهر بديهى و بى نياز از توضيح است، غالبا در فعاليت‏هاى حرفه‏اى به ويژه در برنامه‏هاى آموزشى، تبليغى و پژوهشى سخت مورد غفلت واقع مى‏شود.

موفقيت در روش و انجام آن      <--------     تصور كامل و دقيق از يك فعاليت

توجه به اين اصل و نقد تصور خويش از ارزش داورى و اظهار نظر فرد از قضاوت‏هاى خصمانه ناشى از جهل الناس اعداء لما جهلوا باز مى‏دارد. به عنوان مثال، به محض شنيدن امرى جديد، مانند اخلاق حرفه‏اى، به رد و طرد آن نپردازيم، بلكه ابتدا بپرسيم من چه تصورى از اخلاق حرفه‏اى دارم؟ آيا خصومت و انكار من ناشى از جهل و فقدان تصور دقيق و كامل از آن است؟ بر اساس اين اصل موفقيت محقق در مقام تحقيق منوط به تصوير دقيق و كامل وى از پژوهش و فعاليت‏هاى مربوط به آن است.

تصور ما از پژوهش
در غالب كارگاه‏هاى روش تحقيق، پس از توضيح اين اصل از شركت كنندگان مى‏خواستم تا تصور خود را از پژوهش ترسيم كنند. آن‏ها بلافاصله به نوشتن تعريف خويش از پژوهش مى‏پرداختند و چون يادآور مى‏شدم كه از اين اصل به ظاهر روشن غافل شده‏اند، انگشت تعجب به دهان مى‏گزيدند؛ زيرا عمل تعريف يكى از فعاليت‏هاى پژوهشى است و هر كسى بر اساس تصورى كه از اين عمل (تعريف)دارد، امور را تعريف مى‏كند و بر اساس اصل يادشده، قبل از ارائه تعريف پژوهش، بايد بپرسيم تصور ما از تعريف چيست؟ آيا با تعريف بر آن هستيم ماهيت شى‏ء را بشناسيم يا آن را از هر چه غير او است متمايز سازيم و يا صرفا به تمايز آن از امور مشابه و مشتبه توجه داريم؟ بر حسب انگاره‏اى كه از تعريف داريم به تعريف مى‏پردازيم. هم‏چنين است مقام استدلال، يكى از عوامل مهم قوت و ضعف ادله، تصوير كامل و يا ناقص استدلال كننده از استدلال است. اگر كسى نقد را همان رد و افشاگرى جنبه‏هاى منفى تلقى كند، بر حسب همين تلقى از سنجش و بيان بى‏طرفانه ضعف‏ها و قوت‏ها ناكام مى‏ماند.

براساس اصل ياد شده، پيش از پژوهش، بايد تصور خود را از آن نقادى كنيم. وقتى در تحقيق مسئله‏اى بر آن هستيم تا مطالعه تاريخى يا تطبيقى را اخذ كنيم، ابتدا بايد تصور خود را از مطالعه تطبيقى يا مطالعه تاريخى مورد بررسى قرار دهيم. كسانى كه مطالعه تطبيقى را به معناى انطباق چيزى بر چيزى مى‏انگارند؛ البته آن‏ها در اين مطالعه، از مشابهت‏ها خواهند پرسيد و كسانى كه مطالعه تطبيقى را به معناى كشف اختلاف‏ها مى‏دانند، در مطالعه خويش در پى خلاف‏ها خواهند بود. كسانى تطبيق را هدف مى‏انگارند و كسانى ديگر، آن راصرفا ابزار فهم عميق‏تر مسئله مى‏دانند. با تأمل بر اصل يادشده، ناكامى بسيارى از تحقيقات رايج در پايان نامه‏هاى تحصيلى در مقاطع مختلف تبيين‏پذير مى‏شود. محققى ادعاى بررسى سيمانتيكى دارد؛ اما در تحقيق وى چنين مطالعه‏اى ديده نمى‏شود. در اين مقام بيش از هر امرى تصور محقق از آنچه ادعا كرده، محل تأمل و نقد است.

اصل تعين بخشى تصور ما از يك رفتار، نسبت به روش‏ها و ابزارها اقتضا مى‏كند تا بپرسيم پژوهش چيست؟ با آموزش، تبليغ و اطلاع رسانى چه تمايزى دارد؟ گاهى واژه تحقيق و مطالعه را به معناى بسيار فراگير و عام به كار مى‏بريم و هر گونه مطالعه و نگارش را تحقيق مى‏انگاريم و گاهى با عنايت به تمايز برنامه پژوهشى از برنامه‏هاى آموزشى، اطلاع رسانى و ترويج و تبليغ، از هويت پژوهش مى‏پرسيم. فرايند پژوهش را بايد به گونه‏اى تصور كرد كه آن را از فرايندهاى ديگر، چون: تفكر، آموزش و اطلاع رسانى بازشناخت. به عنوان مثال، بين كار جادوگران و طالع بينان با فعاليت پژوهشگران چه تفاوتى است؟ آن‏ها هم به موضوع عينى مى‏پردازند و در جست‏وجوى طريقى براى تاثير بر واقعيت‏اند و مى‏خواهند واقعيت را هدايت كنند و بر آن حاكم باشند، كسب اقتدار كنند و در نهايت هم به نظام معرفت گونه مى‏رسند. پس تفاوت در چيست؟

اگر كسى از پژوهش تصور فرايند محورى داشته باشد، نسبت به كسى كه فاقد اين تصور است، از موفقيت بيشترى در تحقيق مى‏تواند برخوردار باشد. اگر محققى تصور مسئله محورانه از پژوهش داشته باشد، نسبت به فردى كه آن را موضوع محور تلقى مى‏كند، كام رواتر است. اگر كسى نوآورى را از مقومات پژوهش تلقى كند، به تحقيق با موازين علمى و جهانى نزديك‏تر مى‏گردد.

فصل نخست روش‏شناسى مطالعات دينى به شما كمك مى‏كند تا تصور خويش از پژوهش را نقد كنيد و براى ارزيابى تلقى خود از فعاليت‏هاى مربوط به پژوهش، از ديگر فصل‏هاى آن مى‏توانيد بهره‏مند شويد.

بر حسب اصل ياد شده، نقد و ارزيابى تصور ما از پژوهش و همه فعاليت‏هاى آن، اولويت پيدا مى‏كند. در اين ارزيابى بايدمشخص كنيم كه تا چه اندازه‏اى تصور كامل و دقيق داريم و تا چه اندازه‏اى با تصور تحويلى نگرانه، ناقص و وارونه به انجام يك فعاليت اقدام مى‏كنيم.

تعريف پژوهش
پژوهش در درجه اول يك فرايند داراى سامان و نظام است كه مراحل مختلف و به هم پيوسته‏اى دارد. موفقيت در هر مرحله، منوط به موفقيت در مرحله پيشين است. مهم‏ترين خصلت اين فرايند، زايايى، بارورى و توليد است. پژوهش فرايندى است كه به نوآورى مى‏انجامد. ملاك نوآورى، گستره و شاخه‏اى از علوم است كه پژوهش به آن متعلق مى‏باشد. بنابراين، تصور نگارنده از پژوهش چنين است:

«پژوهش، پردازش اطلاعات است، با فرايند نظام‏مند، متعلق به گستره خاصى از علوم، داراى هويت جمعى و متضمن نوآورى».(1)

پي نوشت:

1. روش‏شناسى مطالعات دينى، ص 25

 • منبع : مجلات >‏پژوهش و حوزه>شماره 15 
توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

 نحوه نوشتن مبانی نظری و پیشینه تحقیق در پایان نامه و پروپوزال

در اینجا  به بررسی اهداف مبانی نظری و تجربی تحقیق و پژوهش، ارکان و مراحل مبانی نظری و انواع مطالعات تجربی و مراحل جستجوی مطالعات تجربی در نوشتن پروپوزال، پایان نامه، مقاله ISI، مقاله ISC، مقاله علمی و پژوهشی و طرح های پژوهشی پرداخته می شود.
به طور كلي مي‌توان گفت چارچوب نظري پايه‌اي است كه تمام طرح و پروژه مطالعاتي بر روي آن قرار داده مي‌شود. معمولاً چارچوب نظري براساس مباني نظري ( نظريه هاي صاحبنظران)، كارهاي مطالعاتي پيشين و دانش و تجربه محقق تنظيم مي گردد.حال در ذيل به اين موارد يصورت مجزا پرداخته مي شود:
دستيابي به منشاء و مبداء هر پديده اجتماعي كمك مي‌كند كه پژوهشگر موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسد. مثلاً در مطالعه اعتماد اجتماعي، مراجعه به مطالعات قبلي  سبب مي‌شود كه راحت‌تر بتوان مطالعه را به انجام رساند. نداشتن اين اطلاعات، مشكلاتي را براي محققين ايجاد خواهد نمود كه پيشرفت كار را كند مي‌كند، به‌ علاوه در هر پایان نامه و پروپوزال  محقق به مواردي برخورد مي‌كند كه عدم شناسايي قبلي آنها موجب مي‌شود كه پژوهش كامل نباشد و نارسا بماند.
در ضمن بايد يادآور شد كه خصلت تجربي علم ايجاد مي‌كند كه ما بدانيم قبل از پایان نامه و پروپوزال  ما، چه مطالعات علمي در اين خصوص در داخل و خارج از کشور انجام گرفته و ما مي‌توانيم چه چيزي را به دستاوردهاي ديگران اضافه كنيم. پس به‌طور كلي استفاده از مطالعات گذشته سبب غناي بيشتر پایان نامه و پروپوزال ، جلوگيري از تكرار انجام كار و در نهايت استفاده از نتايج مطالعات گذشته در فرضيه‌سازي و.. مي‌شود. بطور كلي در اين قسمت محقق به بررسي، نقد، تفاوت و تشابه پژوهش خود با مطالعاتي كه به عنوان پيشينه آورده مي پردازد. لازم به توضيح مي باشد كه در حين اجراي پژوهش ، محقق با مطالعه مفهوم و مختصات موضوع، ادبيات گذشته، مباني نظري پایان نامه و پروپوزال  و همچنين دانسته‌هاي خود، مدل نظري پژوهش (مدل مفهومي) را تهيه مي‌كند.
بررسی پشتوانه های نظری و تجربی پژوهش در بردارنده نقدی از دانش موجود درباب مسئله پژوهش است و با اهداف زیر صورت می گیرد:
1- تعریف و تحدید مسئله پایان نامه و پروپوزال  به منظور شناسایی هر چه بهتر مسئله و ابعاد آن و درنهایت دستیابی به طبقه بندی های موجود در باب مسئلخ و تشریح ابعاد آن.
2- مشخص نمودن چارچوبی جهت فرار دادن نتایج پایان نامه و پروپوزال  در راستای مطالعات قبلی.
3- جلوگیری از دوباره کاری  به منظور صرفه جویی در زمان ف نیروی انسانی و هزینه های پژوهشی.
4- بررسی و شناسایی ابزار های بکار رفته در مطالعات قبلی به منظور انتخاب روش و ابزار های دقیقتر و مناسبتر جهت پژوهش.

ارکان اساسی در مبانی نظری و تجربی پایان نامه و پروپوزال :
الف: مبانی نظری
ب: مبانی تجربی
مبانی نظری تحقیق:
منظور از مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال ، تئوریها ، نظریه ها و مدلهای علمی است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می نماید تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین نماید.
در باب انتخاب مبانی نظری پایان نامه و پروپوزال  باید به مراحل زیر توجه نمود:
1-بررسی نظریات  و تئوریهای موجود  باب  موضوع پژوهش
2-  نقد نظریات و تئوریها: در این مرحله پژوهشگر موظف است به نقد تئوریهای موجود در حیطه موضوعی پژوهش بپردازد تا بدین طریق بتواند به شناسایی تئوریهای معتبر و قوی در زمینه موضوع پژوهش دست یابد.
3- مشخص نمودن نوع نظریه مبنایی در پژوهش:
پژوهشگر باید نسبت به مشخص نمودن نظریه استنادی خود در پژوهش از طریق بررسی نظریات و تئوریهای موجود در حیطه موضوع پژوهش خود اقدام نمائید.در این مرحله پژوهشگر می تواند به یکی از طرق زیر نظریه مبنایی خود را نتخاب نماید:
الف: تئوری مادر: در این روش تنها یک تئوری به عنوان بنای نظری پژوهش انتخاب می شود طوری که تئوری مد نظر قادر به نبیین روابط بین متغیر های پژوهش باشد .
ب: چندین تئوری خرد: در این روش پژوهشگر جهت بررسی روابط بین متغیر های پژوهش چندین تئوری خرد که هر یک حداقل قادر به تبیین یکی از روابط بین متغیر ها باشد اقدام می نماید.
ج: تئوری ترکیبی: در این روش پژوهشگر جهت تبیین روابط بین متغیر ها می تواند از ترکیب دو روش فوق یعنی یک تئوری مادر بهمراه چندین تئوری خرد استفاده نماید.
4- بررسی جوانب و رویکردهای موجود در تئوری انتخاب شده :
یک نظریه یا تئوری هماواره از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد طوری که نسبت به بررسی یک مسئله از دیگاه ای مختلف بهره می برد .در این قسمت پژوهشگر باید به تشخیص ،ررسی و ارزیابی جوانب یا رویکرد های موجود در نظریه بپردازد.
5- تعیین رویکرد مناسب در تئوری جهت طرح پژوهش: در این مرحله پژوهشگر حیطه موضوعی پژو.هش را محدود به یک رویکرد خاص در باب موضوع پژوهش می نماید.این امر سبب می شود که نتایج پژوهش دقیق تر ، جزیی تر و در نهایت  بر اساس رویکرد مد نظر مورد تحلیل و تسیر مناسب قرار گیرند.
6-بررسی تاریخچه و سیر شکل گیری رویکرد مد نظر.
7- بررسی صاحب نظران مطرح در رویکرد انتخاب شده.
8- تعریف متغیر های پژوهش از دیدگاه صاحب نظران.
9- نقد و ارزیابی تعاریف ارائه شده و مشخص نمودن تعاریف مورد استناد در پژوهش برای متغیر ها.
10- جمع بندی مبانی نظری پژوهش در قالب محتوایی مدون و منسجم.
مبانی تجربی تحقیق:
منظور از مبانی تجربی پژوهش ، مطالعات و مطالعاتی است که در باب موضوع پژوهش و در حیطه مشخ آن تا قبل از انجام پژوهش صورت گرفته است.
مبانی تجربی در پژوهش به دودسته اساسی مطالعات تجربی مستقیم و مطالعات تجربی غیر مستقیم  تقسیم می شوندکه هریک از این مطالعات نیز خود به دوسته خاص و کل نیز طبقه بندی می شوند.
1- مطالعات تجربی مستقیم خاص: این نوع مطالعات عینا”” به بررسی روابط بین متغیر ها پژوهش همانند موضوع پژوهش مد نظر پرداخته اند.در واقع این نوع مطالعات از لحاظ نوع و تعداد متغیر های مورد بررسی کاملا” شبیه به پژوهش مد نظر می باشد.
2- مطالعات تجربی مستقیم کل: این نوع مطالعات به بررسی روابط بین متغیر های پژوهش در قالب مجموعه ای از وابط دیگر پرداخته اند.در واقه در این مطالعات روابط بین متغیر های ما نیز به عنوان بخش از مطالاعت آنها در نظر گرفته شده است و دارای رابطه کل و جزء هستند.
3- مطالعات تجربی غیر مستقیم خاص: این نوع مطالعات صرفا” به بررسی یکی از متغیر های پژوهش ما در قالب یک مطالعه پرداخته اند.
4- مطالعات تجربی  غیر مستقیم کل: این نوع مطالعات صرفا” به بررسی  رابطه ، تفاوت یا اثر یکی از متغیر های پژوهش ما با متغیرهایی غیر از متغیر ها ی مد نظر در پژوهش ها پرداخته اند.
مراحل بررسی پیشینه پژوهش:
1- تعیین واژگان کلیدی.
2- جستجوی منابع .
3- یافتن منابع.
4- طبقه بندی منابع.
5- گزینش منایع.
6- خلاصه سازی منابع.
7- نقد منابع .
8- تدوین مبانی تجربی پژوهش.

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز
 •  انگيزه‌هاي حاكم بر نوشته‌هاي دانشگاهي عبارت‌اند از:
 •  موافقت با نظريه‌اي خاص، پذيرش آن، دفاع از آن يا اثبات آن،
 •   پيشنهاد يا ارائة يك نظرية جديد،
 •  تصديق اين كه نظرية حاضر امتيازهايي دارد اما برخي جنبه‌هاي كيفي آن نياز به تقويت دارد،
 •  ارائة مجدد يك نظريه يا بيان آن به منظور اينكه تفسير جديد يا توضيح بهتري عرضه كند،
 •  چند هدف براي نقد كردن:
 •  رّد كردن يا نپذيرفتن يك نظريه يا اثر فردي ديگر به
 •  دليل داشتن نقطة ضعف، نامربوط بودن،  نداشتن انسجام مناسب  ويا دادن نظمي ديگر به نظريه،
 •  انطباق دو نظريه كه با مراجعه به برخي اصول «قبلي» يا بررسي «ژرفتر» آنها كه ممكن است از دو نوع متفاوت به نظر برسند،
 •  اعتراف به نادرست بودن نظر قبلي‌مان در رويارويي با دلايل و شواهد جديد. (تيلور 1989: 67)
 •  انتقاد به معني مزخرف تلقي كردن تحقيق و نوشته‌هاي ديگران نيست.
 •  نقد نوعي ارزشيابي است. پس بايد دقيق، حساب شده، موجه و منصفانه باشد.
 •  نقد وارد شدن در تحقيق گسترده‌تر و مباحثه با افرادي است كه هرگز آنها را نديده‌ايد.
 •   استفاده از منابع، واكنش نسبت به آنها و انعكاس كتبي اين واكنش در اصل نگارش  منتقدانه است.
 •   هر كاري را مي‌توان نقد كرد: فرضيه‌هاي بنيادي، استدلالها، روشها، صحت اطلاعات جمع‌آوري شده، و تفسير اطلاعات.
 •  جايي كه احساس كنيد نظرية ديگران موافق با نظرية شما نيست، مي‌توانيد تحقيق خود را در جهت ارزيابي و نقد ديگران پيش ببريد.
 •  كار تحقيقاتي هرگز كامل يا بي‌عيب و نقص نيست، چرا كه هميشه مي‌توان آن را به شكلي بهتر يا متفاوت ارائه كرد. با شركت در بحث انتقادي، مي‌توانيد تحقيقات و آگاهي آينده را بهبود بخشيد.
 •  
توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
...