به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
9 نفر آنلاین
0 عضو و 9 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
27 بازدید

۲. پژوهش عِلّی یا پس از وقوع را با مثال توضیح دهید ؟

در 92/10/23 توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
ویرایش شده توسط

6 پاسخ

0 امتیاز

 روش پژوهش پس از وقوع (پژوهش های علّّی)

هنگامی که متغیر وابسته (حادثه یا رویداد) در دسترس بوده و هدف پژوهش یافتن علت یا علل به وجود آمدن رویداد باشد می توان از این روش استفاده نمود. بعنوان مثال فردی خودکشی می نماید و یا هواپیمایی سقوط می کند. یافتن علل و انگیزه های خودکشی و یا شناخت علل سقوط هواپیما، موضوع پژوهشی علی را شکل می دهد، یعنی پژوهشگر در تلاش شناسایی علل و انگیزه ها می باشد .در این روش امکان دستکاری و یا کنترل کردن متغیر یا متغیرهای مستقل برای پژوهشگر وجود ندارد .لازم به ذکر است که در بررسی مسایل مربوط به علوم انسانی و رفتاری نمی شود برای حادثه یا رویدادی علتی خاص- یک علت- مطرح نمود. به عنوان مثال، اگر نوجوانی دست به خودکشی می زند و یا از خانه فرار می کند، اگر اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ای زیاد می شود، اگر میزان مصرف نوشابه های الکلی در جامعه ای افزایش می یابد و یا اگر تعدادی از دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی، ترک تحصیل می کنند، عوامل بسیار زیادی در پدیدآمدن این رویدادها موثر بوده اند که پژوهشگر باید سعی کند همه این عوامل را شناسایی نماید . روش پژوهش تجربی حقیقی- پژوهشگر در این روش نظیر پژوهشگر علوم تجربی عمل می نماید. در تحقیقات علوم تجربی دو گروه آزمودنی(نمونه) مورد نیاز پژوهشگر می باشد. گروهی که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرند (گروه آزمایشی یا گروه تجربی) و گروهی که از متغیر مستقل به دور هستند، یعنی تحت تاثیر متغیر مستقل قرار نمی گیرند. (این گروه را گروه شاهد یا گروه کنترل می گویند ).پژوهشگر علوم انسانی، در صورت استفاده از روش تحقیق تجربی حقیقی، باید مانند پژوهشگر علوم تجربی عمل نماید، یعنی یک نمونه از جامعه آماری(آزمودنی را تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می دهد و تاثیر متغیر مستقل را بر آزمودنی بررسی می نماید. و سپس نتایج را، با گروهی دیگر از آزمودنی که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار نداشته اند، مقایسه می نماید. به عنوان مثال در «بررسی نقش تشویق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستانی شهر الف با استفاده از گروههای تجربی و شاهد ». پژوهشگر ابتدا فرضیه یا سوال ها و یا اهداف ویژه ای را مطرح می نماید . مثلا «تشویق موجب پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستانی است». سپس جامعه آماری، محیط پژوهش، روشهای تحلیل آماری و روشهای گردآوری اطلاعات را بیان می کند. در مرحله بعد با استفاده از روش تصادفی، نمونه گیری انجام شده و دو گروه تجربی(گروهی که قرار است مورد آزمایش قرار گیرد) و گروه شاهد(گروهی که تحت آزمایش قرار نمی گیرد) انتخاب می شوند. گروه تجربی در طی مدت مورد نظر (یک ترم یا یک سال تحصیلی) مورد تشویق قرار می گیرد ولی گروه کنترل تشویق نمی شود. در پایان دوره یافته ها و نتایج، تجزیه و تحلیل شده و با گروه کنترل مقایسه می گردد و نهایتاً پیشنهادهایی ارائه می گردد

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
ویرایش شده توسط
0 امتیاز

تحقیق علّی مقایسه‌ای :

این نوع از تحقیق در پی یافتن علت‌های احتمالی یك الگوی رفتاری و بررسی علل پس از وقوع آنهاست. در این تحقیق، اطلاعات لازم جهت بررسی علل وقوع یك حادثه ، هنگامی جمع می‌شود كه آن حادثه رخ داده است.مثلاً بزهكاری جوانان، جوانان بزهكار و غیر بزهكار، مقایسه و علل احتمالی بزهكاری جوانان را بررسی می‌كند.  از این تحقیق می‌توان در تعیین علت تغییرات مشاهده شده در الگوی رفتاری استفاده كرد. این تحقیق در مورد كیفیت پدیده‌ها یا وقایع (متغیرها) اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد مانند چگونگی ارتباط متغیرها، چگونگی شرایط وقوع آنها و چگونگی نظام و پی‌آمدهای این وقایع.

 

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

در اینگونه تحقیقات کشف علتها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده مورد نظر است . محقق در متغیرها دخل و تصرفی نداشته ،اساسا حضور ندارد بلکه تحقیق علیّ را انجام میدهد تا این متغیرها و عواملی را که باعث بروز واقعه شده است را شناسایی کند .

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

پژوهش پس رویدادی

از نظر معنی عبارت است از از انچه بعدا انجام میشود.  تحقیق پس رویدادی عبارت است از مطالعه عینی و منظمی که در ان پژوهشگر کنترل مستقیم بر متغییرهای مستقل را ندارد.در این روش استتناج رابطه علی بین متغیرها بدون مداخله مستقیم در متغییرهای مستقل و وابسته صورت میپذیرد.

این تحقیق در دو نوع طرح قابل تشخیص است:

1. علّی   2. علّی  مقایسه ای

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

•    روش تحقیق علّی
•    در اينگونه تحقيقات کشف علتها يا عوامل بروز يک رويداد يا حادثه يا پديده مورد نظر است . محقق در متغيرها دخل و تصرفي نداشته ،اساسا حضور ندارد بلکه تحقيق عليّ را انجام ميدهد تا اين متغيرها و عواملي را که باعث بروز واقعه شده است را شناسايي کند .
•    مشکلات و معایب تحقيقات علی
-يكي از مشكلات تهيه مدارک و اسناد و مباني استدلال و كشف مساله.
-نميتوان نسبت به نتايج تحقيق يقين قطعي داشت.
-تشخيص معتبر بودن يا نبودن نتايج تحقيق نيز کار مشکلي است.
     سه دسته کلي متغيرهاي که محقق بايد براي اين تحقيق شناسايي کند عبارتست از:
الف)متغيرهاي اصلي که نقش موثر و مثبت در بروز پديده داشته اند.
ب  )متغيرهايي که نقش بازدارنده و منفي در بروز پديده داشته اند.
ج  ) متغيرهاي زمينه ساز که هموار کننده راه براي اثر گذاري متغيرهاي اصلي بوده،از خاصيت تسهيل کنندگي برخوردار بوده اند .
•    
روش انجام تحقیق
•    تحقیق میدانی
•    تحقیقی است که در محیط واقعی رخداد اتفاق یا فرایند مورد تحقیق، صورت گیرد، به عنوان مثال در مهندسی ترافیک لازم است تعداد و نوع خودروهایی که از یک تقاطع خاص عبور می کنند، تعیین گردد. این تحقیق، یک تحقیق میدانی است، زیرا در محیط واقعی رخداد آن اتفاق صورت می گیرد.
•    تحقیق آزمایشگاهی
•    تحقیقی است که در شرایط کنترل شده صورت می گیرد و محقق سعی می کند با شبیه سازی محیط واقعی در محیط تحت کنترل خود ، تحقیق را انجام دهد تا احاطه و اشرافیت بیشتری بر فرایند تحت بررسی داشته باشد. مثلاوقتی درشیمی تاثیر یک کاتالیزور را در یک فرآیند شیمیایی در محیط آزمایشگاه بررسی می کنیم، یک تحقیق آزمایشگاهی انجام می دهیم.
•    تحقیق کتابخانه ای
•    تحقیقی است که صرفاً با بررسی کتاب ها، مقالات و مراجع صورت می گیرد. در این نوع تحقیق، خود محقق، موردی جدیدی انجام نمی دهد، بلکه با بررسی کارهای موردی و نظرات سایر محققین سعی
می کند دسته بندی و مقایسه کاملی از روشها و نظریات موجود در یک حیطه خاص از علم ارائه کند.  
•    تحقیق کتابخانه ای معمولا با هدف دسته بندی روش ها یا راه حل های موجود برای یک مساله یا تدوین نظریات مختلف موجود دریک حیطه خاص صورت می گیرد. این نوع تحقیق از این جهت ارزشمند است که باعث تولید یک دانش سطح بالادر یک علم خاص می گردد. به عبارت دیگر اطلاعات موجود در تحقیقات موردی انجام گرفته را به یکدیگر مرتبط کرده و تولید دانش می کند.
•    
•    گزارش تحقیق
    یک محقق باید یافته های خود را با دیگران در میان گذارد، یعنی باید تحقیق خود را گزارش کند.
    گزارش تحقیق وسیله ای است برای انعکاس جریان انجام تحقیق و نتایجی که از آن به دست آمده است.
•    تهیه گزارش تحقیق برای رسیدن به دو هدف است:
1- محقق می خواهد کاری را که انجام داده است، در اختیار خوانندگان قرار دهد.
2- محقق علاقه مند است مراحل تحقیق خود را به شیوه ای روشن و دقیق تدوین و منتشر کند تا چنانچه محققان دیگر بخواهند به بازآزمایی فرضیه ها و بررسی یافته هایش بپردازند، بتوانند مراحل انجام تحقیق را به همان شیوه تکرار کنند.

 

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

روش تحقيق علّي يا پس از وقوع

‏ در مقايسه با روش تحقيق تجربي كه در آن اطلاعات و نتايج مورد نظر تحت شرايط جاري و كنترل شده‌اي ‏بدست مي‌آيد، در روش تحقيق علّي محقق به دنبال كشف و بررسي روابط بين عوامل و شرايط خاص يا نوعي رفتار ‏كه قبلاً وجود داشته يا رخ داده از طريق مطالعه نتايج حاصل از آنها، است. لذا محقق در پي بررسي امكان وجود ‏روابط علّت و معلولي از طريق مشاهده و مطالعه نتايج موجود و زمينه قبلي آنها به اميد يافتن علت وقوع پديده يا ‏عمل است، به عبارت ديگر محقق در روش تحقيق علي- مقايسه‌اي بدنبال مطالعه و بررسي علل احتمالي متغير ‏وابسته مي‌باشد، زيرا متغير وابسته و مستقل هر دو در گذشته رخ داده‌اند و بر همين مبنا اين نوع تحقيق را غير ‏آزمايشي (تجربي ) يا پس از وقوع ( پس رويدادي) مي‌نامند. به عنوان مثال: ‏
‏ الف- بررسي علل خودكشي زنان استان ‏x‏ از 86- 1376 از طريق مطالعه و بررسي پرونده‌هائي كه در اين مورد در ‏اداره پليس و دادسراها موجود است.‏
‏ ب- شناسايي و بررسي ويژگيهاي شخصيتي افرادي كه مكرر تصادف اتومبيل داشته‌اند يا برعكس كساني كه هرگز ‏تصادف نكرده‌اند، از طريق مطالعه و بررسي اطلاعات موجود در شركت‌هاي بيمه اتومبيل از سال 86 – 1376 در ‏شهر تهران.‏
‏ ج- علل سقوط هواپيمايي مسافربري‏z‏ در سال 1380 در استان لرستان از طريق مطالعه و بررسي اطلاعات موجود ‏در شركت هواپيمايي و شركت بيمه و ساير نهادهاي اثرگذار در ايران.‏
‏ د- بررسي علل و عوامل خانوادگي موثر بر شكست تحصيلي دانش‌آموزان استان سيستان و بلوچستان از 86- ‏‏1366 با مطالعه اسناد و مدارك موجود در آموزش و پرورش استان مربوطه، تحقيق از خانواده آنها و در نهايت ‏مطالعه اسناد و مدارك موجود در دادگاهها ‏
‏ هـ- علل بزهكاري در ميان جوانان و نوجوانان شهر تهران در سال 1386، از طريق مطالعه اسناد و مدارك موجود ‏در نهادها و…..‏
‏ و- بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر در طلاق از سال 86-1378 در شهر تهران، با مطالعه اسناد و مدارك ‏موجود در نهادهای مرتبط.‏
در تمام موارد ياد شده عمل صورت گرفته و فقط نتيجه آن باقي است و محقق در اين دست از تحقيقات تنها با ‏مطالعه نتيجه و زمينه‌ قبلي مي‌تواند احتمالاً به علت وقوع عمل پي ببرد.مثال‌هاي ذيل از موضوعات تحقيق علّي- ‏مقايسه‌اي ( پس از وقوع) مي‌باشند:‏
‏1-‏ بررسي تاثير جنسيت (زن- مرد) در موفقيت شغلي فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي. متغير مستقل(علت) جنسيت ‏‏(مرد- زن) است و متغير وابسته (معلول)، موفقيت شغلي فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي است. موفقيت شغلي مرداني ‏كه فارغ‌التحصيل رشته پزشكي هستند با موفقيت شغلي زناني كه داراي رشته پزشكي هستند مورد مقايسه قرار ‏مي‌گيرند.‏
‏2-‏ بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت بر عملكرد شغلي معلمان شهر تهران در سال 1386. متغير مستقل (علت) ‏طي دوره ضمن خدمت ( معلماني كه دوره ديده‌اند و معلماني كه دوره نديده‌اند) و متغير وابسته (معلول): ‏عملكرد شغلي معلمان ، در اين روش دو گروه از معلمان (يك گروه كه دوره ديده‌اند و يك گروه كه دوره ‏نديده‌اند) انتخاب مي‌شوند و سپس عملكرد شغلي آنها با هم مقايسه مي‌گردد.‏
‏3-‏ بررسي تاثير اعتياد بر غيبت سربازان در پادگانهای شهر ‏Aدر سال 1386‏
متغير مستقل (علت): اعتياد و متغير وابسته(معلول): غيبت سربازان در اين حالت دو گروه از سربازان (يك گروه كه ‏مشكوك به اعتياد هستند و گروه ديگر كه كاملاً سالم هستند) انتخاب مي‌شوند و سپس غيبت اين دو گروه با هم ‏مقايسه مي‌گردند.‏
‏4- بررسي علل ورشكستگي شركت الف در شهر صنعتی ‏‎ X‎‏( اگر اين شركت وجود نداشته باشد و مدتها پيش اتفاق ‏افتاده باشد از روش تحقيق تاريخي استفاده مي‌گردد، و اگر شركت به حيات خود ادامه مي‌دهد از روش تحقيق علي ‏مقايسه‌اي استفاده بعمل خواهد آمد.)‏
‏5- بررسي علت پرخاشگري و بزه‌كاري در ميان نوجوانان شهر تهران از 1380-1386‏
‏1- ويژگي‌هاي تحقيق علّي يا پس از وقوع:‏
‏ الف- بررسي علل، پس از وقوع از ويژگيهاي تحقيقات علّي يا پس از وقوع مي‌باشد
‏ ب- محقق، در اين نوع تحقيق، اطلاعات لازم را جهت بررسي علل وقوع يك حادثه، هنگامي جمع‌آوري مي‌كند ‏كه حادثه اتفاق افتاده باشد.‏
‏ ج- محقق هيچگونه دخالتي در بروز حادثه ندارد. او تنها با مطالعه زمينه و شرايط قبلي، درصدد جستجوي علل يا ‏روابطي براي وقوع حادثه است. ‏
در اين صورت او يك يا چند اثر ( عمل انجام شده يا متغير وابسته) را انتخاب كرده و با مطالعه زمينه و شرايط قبلي ‏درصدد جستجوي علل يا روابطي ( متغير مستقل) براي وقوع آن حادثه است.‏
‏ د- در مقايسه با روش تحقيق آزمايشي (تجربه‌اي) محقق هيچگونه كنترلي بر متغيرهاي مستقل ندارد چون آنها از ‏پيش اتفاق افتاده‌اند.‏
‏ هـ- هزينه تحقيق علّي يا پس از وقوع نسبتاً كم است. ‏
‏ و- دقت كمتري را طلب مي‌كند.‏
‏ ز- به طور همزمان تعداد زيادي متغير مستقل را مي‌توان مورد بررسي قرار داد. ‏
‏ ح- هيچگونه منع اخلاقي يا مخاطره براي آزمودني‌ها وجود ندارد
‏ ط- آنچه از طريق روش تحقيق علي مقايسه‌اي بدست مي‌آيد يك روابط علت و معلولي قطعي نيست.‏
‏2- نكات مثبت تحقيقات علّي- مقايسه‌اي يا پس از وقوع:‏
‏ الف- انجام تحقيقات علّي يا پس از وقوع در شرايط ذيل مناسب است:‏
‏(1)‏ هنگامي كه گزينش، كنترل و دستكاري عوامل لازم براي بررسي و مطالعه مستقيم روابط علت و معلولي ‏مقدور نباشد.‏
‏(2)‏ هنگامي كه كنترل تمام متغيرهاي بازيگر در شرايط مورد مطالعه و آزاد گذاشتن يكي از آنها به نظر ‏غيرطبيعي مي‌رسد. به عبارت ديگر،‌ هنگامي كه كنترل تمام متغيرها و آزاد گذاشتن يكي از آنها در صحنه ‏مورد مطالعه مانعي براي ايجاد و بروز كنش و واكنش‌هاي طبيعي و واقعي به وجود مي‌آورد.‏
‏ متغيرها ‏
‏ ‏گروه‌ها ‏ روابط گرم ‏پدرومادر روابط بي‌تفاوت پدر ‏در خانواده روابط خصمانه پدر ‏در خانواده حجم نمونه
گروه‌ بزهكار‏ ‏(3 نفر) 15%‏ ‏(7نفر) 35%‏ ‏(10نفر) 50%‏ ‏20نفر
گروه غيربزهكار ‏(2نفر) 10%‏ ‏(3نفر) 15%‏ ‏(10نفر) 75%‏ ‏20نفر
جمع جامعه نمونه ‏5نفر ‏10نفر ‏25نفر ‏40نفر
‏(3)‏ هنگامي كه كنترل تجربي و آزمايشگاهي براي انجام هدف‌هاي تحقيق غيرعلمي و پرخرج مي‌باشد. و يا از ‏نظر فرهنگي و قومي، خوش‌آيند نيست. ‏
‏ ب- اين نوع تحقيقات در مورد كيفيت پديده‌ها يا وقايع (متغيرها) اطلاعات مفيدي را ارائه مي‌دهند. مانند ‏چگونگي ارتباط متغيرها، چگونگي شرايط وقوع آنها، و خلاصه چگونگي نظام و پي‌آمدهاي متغيرهائي كه اين وقايع ‏حاصل آنها است.‏
‏3- نارسائي تحقيقات علّي يا پس از وقوع:‏
‏ الف- عدم توانائي كنترل متغيرهاي مستقل.‏
‏ ب- عدم اطمينان محقق از اينكه آيا عامل يا عوامل علّي واقعي كه سبب وقوع حادثه شده‌اند جزء آن دسته از ‏عواملي مي‌باشند كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار دارند؟
‏ ج- آگاهي محقق از اينكه هيچگاه يك عامل، يك نتيجه را سبب نمي‌شود، بلكه تركيبي از عوامل تحت شرايطي ‏معين نتيجه‌اي را سبب مي‌شوند، خود ابهام ديگري در اين نوع تحقيق‌ها است.‏
‏ د- دشواري تشخيص صحيح عوامل خاص در تحقيقات علّي.‏
ممكن است بعضي از پديده‌ها (متغيرها) در محيط ويژه‌اي زاده علل يا عوامل خاصي باشند. و در محيط و شرايط ‏ديگري همان پديده‌ها در اثر عوامل ديگري كه با عوامل محيط قبلي تفاوت دارد، عيناً به وجود آيند. براي مثال: ‏
‏ علت اعتياد جوانان به ترياك در جامعه‌اي ممكن است فقر و بيسوادي باشد، در حالي كه در جامعه‌ي ‏ديگري اعتياد جوانان به ترياك سهل‌الوصول بودن اين ماده مخدر است.‏
‏ هـ- در وقوع پديده‌ها ممكن است دو يا چند عامل مربوط بهم دست‌اندركار باشند. الزاماً اين بهم‌پيوستگي ‏نمي‌تواند رابطه علت و معلولي بين آنها را مشخص سازد. اين خود ابهام ديگري در اين نوع تحقيقات است، شايد همه ‏آن عوامل معلول يا علت عامل ديگري باشند كه محقق احتمالاً نتوانسته آنها را تشخيص دهد.‏
‏4- مراحل مختلف تنظيم تحقيق علّي يا پس از وقوع:‏
‏ الف- انتخاب موضوع تحقيق و تعريف آن.‏
‏ محقق ابتدا بايد بر مبناي مشكل يا احساس مشكل موضوع را انتخاب و سپس متغيرهايي را كه در اثر مطالعه ‏و بررسي مشخص كرده مورد بررسي ومطالعه قرار داده و آنها را روشن مي‌كند. اين عمل بيشتر با مطالعه ادبيات ‏تحقيق عملي مي‌گردد. و علل و عوامل احتمالي كه بر متغير وابسته (معلول) موثر هستند را ليست مي‌نمايد.‏
‏ ب- محقق پس از مطالعه و بررسي دقيق و عميق نوشته‌ها و مقالات موجود در حوزه موضوع مورد تحقيق مساله ‏خود را تدوين و اهداف تحقيق را تبيين نمايد.‏
مثال: موضوع 1 : آيا پرخاشگري يكي از علل موثر بر گرايش جوانان به بزهكاري است؟
موضوع 2: آيا اختلاف طبقاتي اجتماعي بين زن و شوهر يكي از علل طلاق مي‌باشد؟
موضوع 3: آيا بين نامساعد بودن جو عاطفي خانواده و احتمال شكست تحصيلي فرزندان رابطه مستقيم وجود دارد؟
ج- فرضيه‌هايي كه نتيجه پژوهش يا پاسخ موقت مساله است را تعيين كنيد و به روشني آنها را بيان نمائيد. براي 3 ‏موضوع بالا 3 فرضيه ذيل تدوين مي‌گردد.‏
فرضيه 1: پرخاشگري موجب بزهكاري جوانان مي‌باشد.‏
فرضيه 2: ا اختلافات طبقاتي اجتماعي زن و شوهر باعث طلاق مي‌شود. ‏
فرضيه 3: بين نامساعد بودن جو عاطفي خانواده و احتمال شكست تحصيلي فرزندان رابطه مستقيم وجود دارد.‏
د- انتخاب گروه مطالعه و مقايسه ( جامعه آماري و نمونه):‏
‏ (1) گروه مطالعه: گروه مورد مطالعه همان جامعه‌اي هستند كه بايد متغيرهاي (علت) مستقل (همان ويژگي‌هاي ‏مورد مطالعه) از مطالعه آنها مشخص شود. ‏
‏ (2) گروه مقايسه: افراد گروه مقايسه، افرادي مشابه گروه مطالعه هستند كه ويژگي‌ها يا متغيرهاي مورد نظر در ‏آنها وجود ندارد.‏
به طور مثال:گروه مطالعه: جوانان بزهكار- زوج‌هاي طلاق گرفته- دانش‌آموزان شكست خورده تحصيلي
گروه مقايسه: جوانان هنجار(غير بزهكار)- زوج‌هايي كه با هم زندگي مي‌كنند- دانش‌آموزان موفق
‏ هـ- پس از مشخص كردن منابع اطلاعات مناسب مرتبط با موضوع مورد تحقيق، روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات را ‏مشخص كنيد. روايي و اعتبار روش‌ها و وسايل جمع‌آوري اطلاعات را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهيد،پس از جمع ‏آوری اطلاعات ، سپس به طبقه‌بندي يافته ها مبادرت نمائيد.‏
و- تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق:پس از جمع‌آوري اطلاعات و طبقه‌بندي آنها، با استفاده از آمار توصيفي و آمار ‏استنباطي يافته‌ها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد. و به تعبير و تفسير يافته‌ها بپردازيد. در صورتي كه از نظر ‏متغيرهاي پيش‌بيني شده بين دو گروه ( مطالعه و مقايسه) تفاوت معني‌داري وجود داشت مي‌توان نتيجه گرفت كه ‏متغيرهاي مستقل پيش‌بيني شده عواملی از علل احتمالي متغير وابسته (معلوم) است.‏
ذ- پس از تجزيه و تحليل آماري يافته‌ها و تاييد يا رد فرضيه‌ها، گزارشي صحيح و دقيق از نتايج تحقيق تهيه و ارائه ‏مي‌گردد.‏
مثال: بررسي علل ورشكستگي كارخانه خودروسازي دوو گروه كره جنوبي:‏
محقق پس از شناسايي و انتخاب گروه كاري متخصص با موضوع مورد مطالعه به گردآوري اطلاعات و تدوين مساله، ‏هدف و فرضيه ( فرضيه‌هاي) خود مي‌پردازد. كه در نتيجه مطالعه به فرضيه اهم ذيل مي‌رسد.‏
فرضيه: « عدم اعمال مديريت صحيح، موجب ورشكستگي كارخانه شده است. ‏
‏ محقق با استفاده از جامعه آماري و بررسي اسناد و مدارك موجود، اطلاعات لازم و مفيد را جمع‌آوري و سپس ‏فرضيه فوق را مورد آزمون قرار مي‌دهد. پس از تاييد فرضيه و يا رد آن نتايج تحقيق خود را به طور دقيق گزارش ‏مي‌نمايد.‏
توضيح اينكه براي اين موضوع ممكن است ‏N‏ فرضيه تدوين و مورد آزمون قرار گيرد ولي بخاطر كوتاهي مطلب به ‏يك فرضيه اشاره گرديده است. زيرا در تحقيقات علي- مقايسه‌اي نمي‌توان يك عامل را علت عامل ديگر دانست ‏واصولاً در تحقيقات علوم انساني رابطه علت و معلول آن‌چنان كه در تحقيقات علوم مادي و فيزيكي مطرح مي‌باشد، ‏موجود نيست.‏

‏5- تفاوت روش تحقيق علّي با روش آزمايشي:‏
‏ الف- در تحقيق آزمايشي:‏
‏(1)‏ امكان دستكاري متغير مستقل و تاثير آن بر روي متغير وابسته وجود دارد.‏
‏(2)‏ امكان كنترل تاثير متغيرهاي نامرتبط مقدور مي‌‌باشد
‏(3)‏ امكان دسترسي به شواهد قانع كننده‌تري درباره روابط علت و معلولي در بين متغيرها وجود دارد.‏
‏ ب- در تحقيق علّي- مقايسه‌اي:‏
‏ (1) امكان دستكاري متغير مستقل و تاثير آن بر روي متغير وابسته وجود ندارد. ‏
‏ (2) امكان كنترل تاثير متغيرهاي نامرتبط مقدور نيست زيرا در گذشته اتفاق افتاده است.‏
‏ (3) روابط علت و معلول بين متغيرها در گذشته اتفاق افتاده و محقق اجباراً همان اطلاعات موجود را مي‌تواند ‏مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.‏
‏ ج- هدف هر دو روش مقايسه دو گروه است كه از نظر تمام ويژگيها به استثناء يكي مشابه هستند و آن هم ‏دستگاري متغيرهاي مستقل است كه در روش علي اطلاعات وجود دارد بايد آن‌ها را جمع‌آوري و تجزيه و تحليل ‏نمود ولي در روش آزمايشی محقق مي‌تواند اطلاعات جديدي با استفاده از دستگاري متغيرهاي مستقل بدست آورد.‏

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
...