به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
12 نفر آنلاین
0 عضو و 12 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
23 بازدید

۸. چهار دسته مشخصاتی که در فهرست منابع و مآخذ ذکر می شود به ترتیب کدامند؟

در 92/10/23 توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

3 پاسخ

0 امتیاز

چگونگی نوشتن فهرست منابع در پایان نامه ها

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع شامل کلیه ی منابعی است که در متن گزارش به آنها اشاره شده و یا در تهیه از آن منابع استفاده شده است. این فهرست به ترتیب نام خانوادگی پدید آورندگان آثار به ترتیب حروف الفبا و تنها یکبار معرفی می گردند.

معرفی منابع:

 

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع شامل کلیه ی منابعی است که در متن گزارش به آنها اشاره شده و یا در تهیه از آن منابع استفاده شده است. این فهرست به ترتیب نام خانوادگی پدید آورندگان آثار به ترتیب حروف الفبا و تنها یکبار معرفی می گردند.

معرفی منابع:

1-    مشخصات پدید آورنده شامل: نام خانوادگی نویسنده، نام

نکته ها: اگر نویسنده ها دو یا سه نفر باشند نام نفر اول به ترتیب نام خاوادگی و نام و مشخصات افراد دیگر به ترتیب نام و نام خانوادگی نوشته می شود.

اگر نویسنده ها بیش از سه نفر باشند، فقط نام نفر اول به ترتیب نام خانوادگی و نام و به دنبال آن عبارت و دیگران یا و همکاران نوشته می شود.

اگر نویسنده سازمان، موسسه و یا هر ارگانی باشد، نام سازمان یا ارگان همانند نام نویسنده محسوب می شود.

در معرفی کتابهای مقدس به دو شکل عمل می شود. الف) بدون در نظر گرفتن ترتیب در اول ردیف می آیند. ب) نام اثر همانند نام نویسنده قرار گرفته و در ترتیب الفبایی قرار می گیرد.

مثالها: سیف، علی اکبر، روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی،تهران، دوران، 1376.

      سرمد، زهره و دیگران، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه، 1377.

    قرآن مجید، ترجمه الهی قمشه ای، تهران، طاهریف 1361 .

2-    مشخصات عنوان اثر: بعد از مشخصات نویسنده می آید. اگر اثری علاوه بر عناون اصلی دارای عنوان فرعی نیز باشد، بین عنوان اصلی و فرعی نشانه دو نقطه(:) و شماره جلد را بین عنوان اصلی و فرعی قرار می دهیم.

مثال: دورانت، ویل، تاریخ تمدن، جلد 2: یونان باستان، ترجمع احمد آرام و دیگران، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1365 .

3-    مشخصات مترجم و دیگران (در صورت وجود): مشخصات مترجم یا مصحح و امثال آن بعد از عنوان اثر می آید.

واس،دی.ای د، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نائینی، تهران، نی، 1376 .

4-    مشخصات انتشاراتی شامل: تعداد جلد، نوبت چاپ، ویرایش، نوع سند یا مدرک، محل نشر، نام ناشر و تاریخ نشر می باشد.

نکته ها:

الف) اگر یک جلد از یک مجموعه چند جلدی مورد استفاده واقع شود شماره جلد به جای تعداد جلد همراه با مشخصات همان جلد نوشته می شود.

ب) اگر تاریخ چاپ نوشته شود نیازی به نوشتن نوبت چاپ نیست مگر آنکه ویرایش جدیدی صورت گرفته شده باشد.

ج) در صورتی که اثر غیر از کتاب باشد، مثل پایان نامه ها باید نوع سند مشخص گردد.

مثال: رحیمی، وحید علی، بررسی رابطه بین نگرانی شغلی و میزان افسردگی دانش آموزان مقطع متوسطه، تحقیق، آموزش و پرورش، ابهر، 1382 .

نکته ها:

با توجه به اینکه متأسفانه در زبان و ادبیات فارسی استانداردی خاص برای بیان منابع بیان نشده که مورد قبول همه نویسندگان قرار گیرد لذا تفاوتهایی در نوشتار منابع کتابها و تحقیقات و مقالات دیده میشود. بعنوان مثال:

1-    سال انتشار اثر را بعد از نام صاحب اثر می آوند.

سیف، علی اکبر (1376)، روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی،تهران، دوران.

2-    محل نشر را بعد از نام ناشر می آورند.

سیف، علی اکبر (1376)، روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دوران، تهران.

3-    بین محل نشر و ناشر دو نقطه (:) قرار می دهند.

سیف، علی اکبر (1376)، روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دوران: تهران.

4-    بین نام صاحب اثر و عنوان اثر (:) قرارمی دهند.

سیف، علی اکبر (1376): روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دوران، تهران.

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

       آییین نامه نگارش منابع و مراجع استفاده شده در متن

 


نحوه درج منابع در متن

الف ـ اگر در متن به موضوع مطالعه اشاره شود نام نویسنده و سال انتشار داخل پرانتز می آید .

ب ـ اگر به نام نویسنده در متن اشاره می­شود سال انتشار داخل پرانتز درج می گردد .

ج ـ اگر به مقاله­ای که دو نویسنده دارد ارجاع داده شود نام هر دو، هر بار به همراه سال انتشار در داخل پرانتز می­آید .

د ـ اگر مقاله کمتر از 6 نویسنده داشته باشد بار اول نام همه آنها به همراه سال انتشار و در دفعات بعد فقط نام نویسنده اول به همراه سال انتشار و داخل پرانتز آورده می شود .

هـ ـ اگر کاری شـش (یا بیـش از آن) نویسنـده داشتــه باشد فقط نام خانوادگی نویسنده اول و به دنبال آن "et al" به همراه سال انتشار در داخل پرانتز درج می­شود .

و ـ اگر به قسمت خاصی از یک منبع ارجاع داده شود لیست شماره صفحه ( صفحات ) پس از سال انتشار می­آید .

ز‌ ـ اگر منبع الکترونیک بوده و شماره صفحه ندارد در صورت دسترسی شماره پاراگراف آورده می شود .

ح - اگر تمام یک وب سایت به عنوان منبع اشاره شود (و نه قسمتی از آن سایت)، به وب سایت مربوطه در متن اشاره می­شود و نیازی به قرارگیری در فهرست منابع ندارد .

ط ـ مکاتبات شخصی، سخنرانی ها، نامه ها، خاطرات، مکالمات، نامه های الکترونیک (e-mail) و غیره که این موارد نباید در فهرست منابع درج شوند و فقط در متن به آنها اشاره می شود که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ خواهد بود .


نحوه نوشتن مراجع در فهرست منابع

الف ـ ترتیب نوشتن مرجع کتب خارجی :

نام و نام خانوادگی ـ فاصله ـ حروف اول نام کوچک نویسنده ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان کتاب ( با حروف ایتالیک ) ـ کاما ـ شماره جلد ـ کاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ کاما ـ محل نشر ـ کاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

در مطالبی که فقط از یک فصل کتاب ذکر شده باشند :

نام خانوادگی نویسنده فصل ـ فاصله ـ نام کوچک نویسنده فصل ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ( ـ نقطه ـ عنوان فصل ـ نقطه ـ کلمه In" " ـ دو نقطه ـ نام خانوادگی مؤلف کتاب ـ فاصله ـ حرف اول نام کوچک مؤلف کتاب ـ دو نقطه ـ عنوان کتاب ( با حروف ایتالیک ) ـ کاما ـ شماره جلد ـ کاما ـ شماره چاپ ـ نقطه ـ اسم ناشر ـ کاما ـ محل نشر ـ کاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

اگر تعداد نویسنده بیش از یک نفر باشد بین آنها کاما آورده می شود .


ب ـ ترتیب نوشتن مرجع مقالات خارجی :

نام خانوادگی نویسنده ـ فاصله ـ حرف اول نام کوچک نویسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ نام مجله ( با حروف ایتالیک ) ـ کاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله ( داخل پرانتز ) ـ کاما ـ شماره صفحه ـ نقطه

اگر تعداد نویسنده 6 نفر ( یا بیشتر ) باشد برای بقیه "et al" ذکر می شود .

بین نام نویسندگان کاما آورده می شود .

در مورد مقالاتی که برای انتشار در مجله پذیرفته شده است ولی به چاپ نرسیده است در صورت مشخص بودن شماره مجله می­توانیم آن را نوشته و در پایان ) بدون ذکر شماره صفحه ) در داخل پرانتز عبارت ”In press” را بیاوریم .


ج ـ ترتیب نوشتن مراجع کتب فارسی :

نام خانوادگی نویسنده(کتاب)- کاما- حرف اول نام کوچک نویسنده- دو نقطه- عنوان کتاب- نقطه- شماره جلد- شماره چاپ – نقطه- اسم ناشر- کاما- محل نشر – کاما- شماره صفحات( ص ص:برای چند صفحه) و (ص: برای یک صفحه) – کاما- سال انتشار- نقطه

اگر منبع مورد استفاده تعداد نویسندگان زیادی داشت لازم است اسامی تمامی آنها قید شود .

اگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از نام کتاب بیان شود .


د- ترتیب نوشتن مراجع مقالات فارسی :

نام خانوادگی نویسنده ( مقاله ) ـ کاما ـ حرف اول نام کوچک نویسنده ـ دو نقطه ـ عنوان مقاله(داخل گیومه) ـ نقطه ـ نام مجله ـ دو نقطه - سال مجله ـ کاما ـ شماره تسلسل مجله ـ کاما ـ شماره صفحه ـ کاما ـ سال انتشار ـ نقطه

در مورد مقالاتی که برای انتشار در مجله پذیرفته شده ولی هنوز به چاپ نرسیده است در صورت مشخص بودن شماره مجله می توانیم رفرانس مربوطه را بیاوریم که در این حالت شماره صفحات قید نمی شود ولی در آخر عبارت « در حال چاپ » در انتهای رفرانس درج می شود .


ه ـ نحوه نوشتن مرجع وب سایت ها

در صورتی که کل وب سایت بعنوان مرجع باشد در همان محل اشاره شده و در فهرست منابع وارد نخواهد شد .


و ـ نحوه نوشتن پایان نامه ها به عنوان مرجع

- اگر پایان نامه به زبان انگلیسی باشد :

نام خانوادگی نویسنده ـ فاصله ـ نام حرف اول کوچک نویسنده ـ نقطه ـ سال انتشار ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان تز ( با حروف ایتالیک ) ـ نقطه ـ مقطع تز ـ کاما - دانشگاه مربوطه ـ نقطه

- اگر پایان نامه به زبان فارسی باشد :

نام خانوادگی نویسنده ـ کاما ـ حرف اول نام کوچک نویسنده ـ دو نقطه ـ عنوان تز (داخل گیومه)ـ کاما ـ مقطع پایان نامه ـ کاما ـ دانشگاه مربوطه ـ کاما ـ شماره صفحه - کاما - سال انتشار ـ نقطه


ز ـ نحوه نوشتن مرجع مقالات ارایه شده در کنگره ها و سمینارها که به چاپ رسیده اند :

- در کنگره های انگلیسی :

نام خانـوادگی ارایه کننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام کوچـک ارایه کنـنده ـ نقطه ـ سال ارایــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ کلمه «In » ـ دو نقطه ـ عنوان سمینار یا کنگره ( با حروف ایتالیک) ـ کاما ـ ماه و روزهای برگزاری ـ کاما ـ صفحات چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ محل برگزاری ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه

- در کنگره های فارسی :

نام خانـوادگی ارایه کـننده ـ ویرگول ـ حرف اول نام کوچـک ارایه کننده ـ دونقطه ـ عنوان مقاله ـ کاما ـ کلمه « در» ـ دو نقطه ـ عنوان سمینار یا کنگره (داخل گیومه) ـ ویرگول ـ زمان برگزاری ( داخل پرانتز ) ـ کاما ـ محل برگزاری ـ کاما - صفحات چاپ شده در کتاب مجموعه مقالات ـ کاما ـ نام انتشارات ـ نقطه سعیدی، ع: نقش خدمات در صورتی که در متنی هم از منابع فارسی و هم انگلیسی استفاده شده باشد برای فهرست نویسی منابع :

الف) اگر سیستم ونکوور مورد استفاده قرار گیرد منابع به ترتیب ظهور در متن فهرست خواهند شد و اختلاط منابع فارسی و انگلیسی ایرادی ندارد .

ب) اگر سیستم هاروارد (الفبایی ) بکار رود ابتدا منابع همزبان سپس منابع زبان دیگر آورده می شوند(به ترتیب الفبایی)

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

راهنمای نگارش فهرست منابع مورد استفاده در پایان نامه/رساله

این دستورالعمل صرفا جهت تنظیم فهرست منابع مورد استفاده در بخش انتهای رساله/ پایان نامه می باشد. لازم به ذکر است که نحوه استناد به منابع در متن رساله/ پایان نامه باید بر اساس آنچه که در دستورالعمل نگارش تز/ رساله (نسخه جدید سال 1391) ذکر شده است، صورت گیرد.

در بخش "منابع مورد استفاده" صرفا باید منابعی که در متن پایان نامه/رساله بدانها ارجاع داده شده است، ذکر شوند و از نوشتن منابع اضافی که در متن مورد استناد قرار نگرفته اند خودداری شود. همچنین نحوه تنظیم منابع مورد استفاده مطابق دستورالعمل زير باید صورت گیرد:

ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي براساس حروف الفبا شماره­گذاري و تنظيم شوند. نحوه تنظیم منابع بر اساس فرمت مجله علوم باغبانی ایران (با مختصر تغییراتی) می باشد با این تفاوت که منابع فارسی نیاز به برگردان به انگلیسی نداشته و باید بصورت فارسی تنظیم شوند. در منابع انگلیسی، نام مجلات علمي بايد به صورت كامل و با قلم ايرانيك (Italic) ذكر شوند. نام كتاب، عنوان پروژه‌ها و مقالات غير از مجلات علمي نيز با قلم ايرانيك ذكر ‌شوند. تنها، حرف اول عنوان و زيرشاخه‌هاي عنوان، بزرگ و بقيه حروف كوچك نوشته مي‌شوند.

نحوه تنظیم منابع فارسی

 • مقالات

در مورد مقالات، به ترتیب باید نام خانوادگی نويسنده، نام نويسنده بصورت مخفف (حرف اول با ذکر نقطه)، تاريخ انتشار مقاله در داخل پرانتز، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و بعد از ویرگول، اولين و آخرين صفحات مقاله ذکر شوند.

 • مقاله فارسي با يك نويسنده:
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.
 • مقاله فارسي با دو نويسنده:
 1.  نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.
 • مقاله فارسي با سه نويسنده و يا بيشتر:
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان کامل مجله، شماره جلد (شماره مجله)، اولین و آخرین صفحه مقاله.
 • كتاب تأليفی
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.
 2. نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.
 3. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب. ناشر. تعداد صفحات.
 • کتاب ترجمه
 1.  نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان کتاب (ترجمه). ناشر. تعداد صفحات.
 •  فصلی از یک کتاب
 1.  نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان فصل. در نام (حرف اول) و نام خانوادگی گردآورنده (گان)، عنوان کتاب (اولین و آخرین صفحه فصل). ناشر.
 • مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همایش­ها، کنگره­ها و سمینارها
 1. نام خانوادگی، نام (حرف اول)، نام خانوادگی، نام (حرف اول) و نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان مقاله. نام همایش. تاریخ برگزاری، مکان برگزاری همایش (شهر)، کشور. اولین و آخرین صفحه.
 • پایان­نامه / رساله
 1.  نام خانوادگی، نام (حرف اول). (سال انتشار). عنوان تحقیق. پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری. دانشکده، دانشگاه.

 

نحوه تنظیم منابع انگلیسی

 • دو يا چند تحقيق منتشر شده از يک محقق در يک سال

Sefc, K. M., Regner, F., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998a). Genotyping of grapevine and rootstock cultivars using microsatellite markers. Vitis, 37, 15–20.

Sefc, K. M., Guggenberger, S., Regner, F., Lexer, C., Glِossl, J. & Steinkellner, H. (1998b). Genetic analysis of grape berries and raisins using microsatellite markers. Vitis, 37, 123–125.

 • نمونه تنظيم كتاب‌ها (با ويرايش‌هاي بعدي و سه نگارنده)

Hartmann, H. T., Kester, D. E., Davies, F. T. & Geneve, J. R. L. (2008). Plant propagation: principles and practices (7th ed.). Pearson Prentice Hall. Pp.

 • نمونه تنظيم يك مقاله يا يك فصل در يك كتاب ويراسته (Edited book)

Owens, C. L. (2008). Grapes. In: J. F. Hancock (Ed), Temperate fruit crop breeding: germplasm to genomics. (pp.197-234.). Springer Science.

 • نمونه تنظيم يك مقاله از يك مجله با شماره صفحه مستقل در هر شماره

Zhang, X. Z. & Ervin. E. H. (2004). Cytokinin-containing seaweed and humic acid extracts associated with creeping bentgrass leaf cytokinins and drought resistance. Crop Science, 44, 1737- 1745.

 • نمونه تنظيم يك مقاله در مجله On-line

Finn, C. E., Swartz, H. J., Moore, P. P., Ballington, J. R. & Kempler, C. (2002). Breeders experience with Rubus species. Retrieved May 10, 2009, from http://www.ars-grin.gov/cor/rubus/rubus.uses.html

 • نمونه تنظيم يك سند از تارنماي (Web site) يك دانشگاه يا اداره دولتي همراه با نام نگارنده

Hummer, K. (2006). Ribes genetic resources. Retrieved May, 15, 2009, National Clonal Germplasm Repository, Corvallis, Oregan, from www.ars.usda.gov/Main/docs.htm?docid=11353.

 • نمونه تنظيم يك سند از تارنماي (Web site) يك دانشگاه يا اداره دولتي بدون نام نگارنده

Food and Agriculture Organization. (2000). Biodiversity: Agricultural biodiversity in FAO. Retrieved January 12, 2009, from http://www.fao.org/biodiversity.

 • نمونه تنظيم سند يك نرم افزار

Project scheduler 9000 [computer software]. (2001). Orlando, Fl: Scitor.

 • نمونه تنظيم سند يك رساله‌ دكتري

El-Dengawy, E. F. A. (1997). Physiological and biochemical studies on seeds dormancy and germination process in deciduous fruit trees. Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture, Mansoura University, Egypt.

 • نمونه تنظيم يك سند از يك كنفرانس

Mohammadi, A., Rafiee, S., Keyhani, A. & Emam-Djomeh, Z. (2008). Mathematical modeling of drying characteristics of kiwifruit slice (cv. Hayward). In: Proceedings of 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 Oct., Akdeniz University, Antalya, Turkey, pp. 853-858.

 • نمونه تنظيم يك سند از يك گزارش

Bailey, J. S. & French, A. P. (1941). The genetic composition of peaches. (Annual Report 1940:91). Agricultural Experiment Station Bulletin. 378.

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
...