به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
13 نفر آنلاین
0 عضو و 13 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
28 بازدید

2)  معنا و مفهوم مسئله را نوشته و ویژگی های یک مسئله مناسب را فقط نام ببرید

در 92/10/13 توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

3 پاسخ

0 امتیاز

 نحوه بيان مسئله تحقيق و نگارش آن
روش نگارش و ارزیابی مسئله تحقیق

    کنترل و ارزیابی نگارش مسئله تحقیق

محقق در اين مرحله آماده مى‌شود مسئله را آنطور که يافته است تعريف نموده، اهداف تحقيق خود را بيان نمايد. او بايد اين مطالب را بنويسد و در بخش تعريف مسئله تحقيق خود قرار دهد. آنچه دراين بخش آورده مى‌شود به ماهيت و اندازهٔ تحقيق بستگى دارد و ممکن است از يک بند (پاراگراف) تا چندين صفحه را شامل شود. در بيان مسئله و تعريف آن محقق بايد به نکات زير توجه کند:

- صورت مسئله بايد به شکل سؤالى نوشته شود و از بيان آن بصورت عبارت کلى يا جملات خبرى خوددارى گردد؛ زيرا نگارش آن بصورت سؤالى باعث جلب توجه محقق به مجهول و تلاش براى معلوم کردن آن مى‌شود؛ مثلا‌ً بجاى اينکه براى عنوان مسئله تحقيق بگويد بررسى عوامل مهاجرت روستائيان شهرستان الف بهتر است بگويد عوامل مؤثر در مهاجرت روستائيان شهرستان الف کدام هستند؟. البته کاربرد عبارت بررسى عوامل مهاجرت روستائيان شهرستان الف براى عنوان گزارش تحقيق مناسب است، ولى براى عنوان مسئله تحقيق که محقق چيزى دربارهٔ آن نمى‌داند، مناسب نيست.

- مسئله بايد بطور واضح تعريف گردد و از کاربرد واژگان و اصطلاحات مبهم و دوپهلو خوددارى شود. همچنين، از بيان اصطلاحات و توضيحات تکرارى بايد پرهيز کرد تا اصل بر اختصار توأم با وضوح و روشنى مسئله باشد.

- از کاربرد اصطلاحات و واژگان ارزشى بايد خوددارى شود. محقق در بيان مسئله نبايد به داورى بپردازد يا اقدام به کاربرد واژه‌هايى کند که واقعيت را منعکس ننموده يا باعث غلو مى‌شود. همچنين از کاربرد القاب و عبارات تکريمى بى‌مورد يا توهين‌آميز بايد خوددارى شود.

- اصطلاحات و مفاهيم اختصاصى و تخصصّى بايد تعريف شود. اصولاً هر مسئله تحقيقى و هر موضوعى به دليل وابستگى به حوزهٔ خاص معرفتى داراى واژگان و اصطلاحات و مفاهيمى تخصصّى و اختصاصى است که محقق بايد آنها را تعريف کند تا خواننده در ابهام و سردرگمى باقى نماند. بعلاوه محقق بايد باور کند که خيلى از مفاهيمى را که او مى‌داند و اختصاصى اوست ممکن است ديگران - حتى هم‌رشته‌اى‌هايش - ندانند؛ بايد مسئله را از زاويه ديد ديگران ببيند و اصطلاحات و مفاهيم نامأنوس يا مبهم را تعريف نمايد.

- سؤالات ويژه تحقيق بايد نوشته شود. براى جهت‌گيرى بهتر تحقيق، محقق مى‌تواند سؤال اصلى تحقيق يا سؤال مادر را خرد کرده، از درون آن سؤال ويژه و اختصاصى را استخراج کند. اين سؤالات ناظر بر هر يک از ابعاد مسئله يا متغيرهاى توصيفى يا علّى تهيه مى‌شوند؛ يعنى محقق مى‌تواند به تعداد ابعاد و متغيرهاى مستقل يا به تعداد متغيرهاى توصيفى سؤال ويژهٔ تحقيق مطرح کند.
روش نگارش و ارزيابى مسئله تحقيق

محقق براى بيان مسئله تحقيق و نگارش آن بايد به ترتيب زير اقدام کند:

۱. صورت مسئله را به شکل سؤالى بنويسد.

۲. مقدمه‌اى کلى درباره اينگونه مسائل و ضرورت انجام دادن تحقيق موردنظر خود بنويسد (در واقع فلسفهٔ تحقيق خود را توضيح دهد).

۳. ابعاد، ويژگى‌ها و صفات و حدود مسئله مورد مطالعه را شرح دهد.

۴. ادبيات و سوابق مسئله تحقيق را بيان کند.

۵. فهرست متغيرها و معرّف‌هاى مورد مطالعه و مدل‌هاى تبيينى نظرى را به شرحى که گفته شد ذکر نمايد.

۶. سؤالات ويژهٔ تحقيق را فهرست کند.

۷. به هدف يا اهداف تحقيق خود اشاره نمايد.

۸. نتايج و دستاوردهاى پيش‌بينى شده تحقيق را اظهار کند.

محقق براى اطمينان از انجام دادن امورى که براى نگارش و بيان مسئله تحقيق لازم است، مى‌تواند جدول کنترل (Check-List) را تهيه نموده، به ارزيابى آن بپردازد.
کنترل و ارزيابى نگارش مسئله تحقيق

    رديف             شرح             بلي             خير             ملاحظات
    ۱     آيا صورت مسئله به شکلى سؤالى نوشته شده است؟                                     
    ۲    آيا در مقدمه توضيحى دربارهٔ مسئله و اهميت و ضرورت تحقيق آورده شده است؟       
    ۳   آيا ابعاد، ويژگى‌ها و حدود مسئله تحقيق بيان شده است؟                                     
    ۴    آيا ادبيات و سوابق مسئله ذکر شده است؟                                     
    ۵   آيا فهرست متغيرها و معرّف‌ها و مدل‌هاى مربوط به آن تهيه و بيان شده است؟               
    ۶   آيا سؤالات ويژهٔ تحقيق تدوين و بيان شده است؟                                     
    ۷   آيا به هدف تحقيق دستاوردهاى آن اشاره شده است؟                                     
    ۸   آيا بيان مسئله از وضوح برخوردار است؟                                     
    ۹   آيا از کاربرد واژه‌هاى دوپهلو، شرطي، ارزشى و داورى‌هاى ايدئولوژيک پرهيز شده است؟
    ۱۰  آيا اصطلاحات و مفاهيم بخوبى تعريف شده است؟

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
ویرایش شده توسط
0 امتیاز

*)‌  مسئله امریست که پاسخ یا نتیجه گیری مشخصی را پیشنهاد می کند

این تعریف آشکارا مبتنی بر دور است

در مقام تعریف مسئله باید دو گونه مسئله را متمایز دانست :

1)‌  مسائل نظری

2)‌  مسائل علمی

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
0 امتیاز

 مسئله تحقیق چیست و چگونه بیان مسئله (مساله) را بنویسیم؟

یکی از دشواری های نوشتن پروپوزال تحقیق نوشتن بیان مسئله است. در این باره نکاتی را قبلا بیان کرده ام . در این پست موضوع مسئله تحقیق را از منظر دیگری بررسی می کنم.

مسئله چیست؟

در یک بیان سریع و روشن می توانیم بگوییم که مسئله هنگامی برور می کند که افراد درکشان از موقعیتی به نحوی است که تصور می کنند راه بهتری برای  آن موقعیت وجود دارد. به عبارتی مسئله به نحوه ادراک فرد از واقعیت  ساخته می شود. در متون روش تحقیق اصطلاح بکار می رود که تاکیدی است بر نقش ناظر. بنابراین افراد مختلف می توانند مسائل متعددی را شناسایی و بیان کنند. این افراد ممکن است در آن موقعیت ذینفع باشند و یا اینکه ذینفع نباشند. فرض کنید در یک سازمان مدیری تصور می کند  کارکنان انگیزه کافی ندارند در نتیجه از نگاه مدیر مسئله ای بروز می کند مبنی بر اینکه انگیزه کارکنان مطلوب نیست و باید تغییر کند . در این مرحله محقق مسئله را تفسیر می کند و باید بتواند این مسائله را بصورت پرسشهای تحقیق فرموله کند. این فرموله کردن به دوصورت پرشش باز یا بسته انجام می شود. اگر مسئله را بصورت پرسشهای باز مطرح کند مثلا بگوید :

چرا انگیزش کارکنان سازمان مطلوب نیست؟

چه عاملی در انگیزش کارکنان تاثیر دارد؟ 

در این صورت روش تحقیق باید روش تحقیق کیفی باشد .

اما اگر مسئله تحقیق را بصورت پرسشهای بسته فرموله کند مسئلا چنین بیان کند:

آیا حقوق و دستمزد در انگیزش کارکنان تاثیر دارد؟

آیا سبک رهبری مدیر در انگیزش کارکنان تاثیر دارد؟

در این صورت روش تحقیق بصورت روش تحقیق کمی خواهد بود.

بنابراین ملاحظه می کنید که  بیان مسئله تحقیق  و پرسشهای تحقیق به نحو برخورد محقق و ذینفعان با موضوع یا واقعیت بستگی دارد که در نتیجه آن روش تحقیق شناسایی می شود. در اینجا لازم است به دوستان محقق تاکید کنم که 1: انتخاب روش تحقیق دلبخواهی نیست بلکه انتخاب روش تحقیق بستگی دارد به نوع پرسش های تحقیق 2- با توجه به اینکه روش تحقیق کیفی به مهارت و دانش بالاتری نیاز دارد به محققان تازه کار توصیه می کنم سوالات تحقیق را بصورت سوال بسته تنظیم کنند و روشهای تحقیق کمی را تجربه کنند. در این صورت راهبری تحقیق برای آنها آسانتر بوده چرا که در این روش شما از تئوری های موجود و تحقیقات پیشین مفاهیم و ابزارهای گرد آوری اطلاعات را شناسایی می کنید و می توانید جوابهای قابل دفاع را بدست  اورید و نیز به سهولت می توانید مقاله تحقیق را بنگارید.  اما راهبری روش تحقیق کیفی دشوار است، نیاز به مفهوم سازی بدیع و تدوین تئوری های جدید دارید که این کار به دانش بالا و مهارت زیاد در تحقیق دارد که برای محققان نوپا بسیار دشوار است و معمولا نتیجه کار این دانشجویان قابل دفاع نیست و نمی توانند مقاله مناسبی هم از آن تدوین کنند. 

نکته بعدی در تدوین بیان مسئله تحقیق آن است که در بیان مسئله تحقیق باید بتوانید توضیح دهید حل این مسئله تحقیق چه اهمیت دارد و یا به عبارت دیگر باید دلایلی را بیاورید که نشان دهد حل مسئله تحقیق ضروری است و انجام این تحقیق ارزش لازم را دارد. در این رابطه بهتر است ذیفعان مسئله را شناسایی کنید و توضیح دهید که چونه حل این مسئله به این افراد یا یا بخشها کمک خواهد کرد.

در پایان لازم است یاد آوری کنم بهتر است بعد از تنظیم مسئله تحقیق آنرا با راهنمای تحقیق ارزیابی کنید تا نتیجه بهتری حاصل شود.

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
...