به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
3 نفر آنلاین
0 عضو و 3 مهمان در سایت حاضرند

26) با توجه به همه قواعد وزن، وزن کلمات زیر را معین کنید.

0 امتیاز
17 بازدید

26)  با توجه به همه قواعد وزن، وزن کلمات زیر را معین کنید.

سوال شده مهر 6, 1397 در فصل 7 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

تَحسِین

إستِحسان

إحسان

مُـتَـعَلِّم

مُـعَلـِّم

إسـتِـعلام

کلمه

تَـفـعِـیـل

إستِـفـعال

إفــعــال

مُـتَـفَعِّل

مُـفَعِّل

إستِـفـعال

وزن

 

 

 

 

 

 

 

تَکمِلَة

مُکَمِّل

کُمَیل

 

کَمال

 

إستِکمال

تَکامُل

کلمه

تَفعِلَة

مُـفَعِّل

فُـعَیل

 

فَـعال

 

إستِـفـعال

تَفاعُل

وزن

پاسخ داده شده مهر 6, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
...