به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
3 نفر آنلاین
0 عضو و 3 مهمان در سایت حاضرند

4) عَدَّ (فعََلَ) ، بَحَّ (فعَِلَ)، یَبَرُّ (یَفْعَلُ) ، یَخِلُّ (یَفعِْلُ) ، یسَُرُّ (یَفعُْلُ) را صرف کنید.

0 امتیاز
17 بازدید

4)  عَدَّ (فعََلَ) ، بَحَّ (فعَِلَ)، یَبَرُّ (یَفْعَلُ) ، یَخِلُّ (یَفعِْلُ) ، یسَُرُّ (یَفعُْلُ)  را صرف کنید.

سوال شده مهر 7, 1397 در فصل 10 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

عدَّ  (فَعَلَ)

عَدَدْنَ

عَدَدَتَا :  عدَّتَا

عَدَدَتْ :  عَدَّتْ

عَدَدُُوا  :  عَدُّوا

عَدَدَا :  عَدَّا

عَدَد :  عَدَّ

عَدَدْتُنَّ

عَددَْتُما

عَدَدْتِ

عَدَدْتُم

عدَدْتُما

عدَدْتَ

  

  

عَدَدْنَا

عَدَدْتُ

  

  

بَحَّ  (فَعِلَ)

بَحِحْنَ

بَحِحَتَا : بَحَّتَا

بَحِحَتْ: بَحَّتْ

بَحِحُوا: بَحُّوا

بَحِحَا: بَحَّا

بَحِحَ : بَحَّ

بَحِحْتُنًّ

بَحِحْتُُما

بَحِحْتِ

بَحِحْتُُم

بَحِحْتُُما

بَحِحتَْ

  

  

بَحِحْنََا

بَحِحْتُ

  

  

یَبَرُّ  (یَفْعَلُ)

یَبْرَرْنَ

تَبْرَرانِ : تَبَرّانِ

تَبْرَرُ : تَبَرُّ

یَبْرَرونَ : یَبَرُّونَ

یَبْرَرانِ :  یَبَرّانِ

یَبْرَرُ : یَبَرُّ

تَبْرَرْنَ

تَبْرَرانِ : تَبَرّانِ

تَبْرَرینِ : تَبَرّینِ

تَبْرَرونَ : تَبَرُّونَ

تَبْرَرانِ : تَبَرّانِ

تَبْرَرُ : تَبَرُّ

  

  

نَبْرَرُ : نَبَرُّ

أَبْرَرُ : أَبَرُّ

  

  

یَخِلُّ  (یَفْعِلُ)

یَخْلِلنَ

تَخْلِلانِ: تَخِلّانِ

تَخلِْلُ: تَخِلُّ

یَخْلِلونَ: یَخِلُّونَ

یَخْلِلانِ: یَخِلاّنِ

یَخلِْلُ: یَخِلُّ

تَخْلِلنَ

تَخْلِلانِ: تَخِلّانِ

تَخْلِلینِ: تَخِلّینِ

تَخْلِلونَ: تَخِلُّونَ

تَخْلِلانِ: تَخِلّانِ

تَخْلِلُ: تَخِلُّ

  

  

نَخْلِلُ: نَخِلُّ

أَخلِْلُ: أَخِلُّ

  

  

یَسُرُّ  (یَفْعُلُ)

یَسْرُرنَْ

تَسْرُرانِ: تَسُرّانِ

تَسْرُرُ: تَسرُُّ

یَسْرُرُونَ:یَسُرُّونَ

یَسْرُرانِ: یَسُرّانِ

یَسْرُرُ: یَسرُّ

تَسْرُرْنَ

تَسْرُرانِ: تَسُرّانِ

تَسْرُرینِ:تَسُرِّینِ

تَسْرُرُونَ:تَسُرُّونَ

تَسْرُرانِ: تَسُرّانِ

تَسْرُرُ: تَسرُّ

  

  

نَسْرُرُ: نَسُرُّ

أَسْرُرُ: أَسُرُّ

  

  

پاسخ داده شده مهر 7, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (76,680 امتیاز)
ویرایش شده مهر 7, 1397 توسط admin
...