به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
2 نفر آنلاین
0 عضو و 2 مهمان در سایت حاضرند

٣. در کلمات زیر ثلاثی، رباعی و خماسی را به همراه مجرد یا مزید بودن آن تعیین نمائید

0 امتیاز
9 بازدید

٣. در کلمات زیر ثلاثی، رباعی و خماسی را به همراه مجرد یا مزید بودن آن تعیین نمائید.

 

الف: سفرجل : ............................................................

ب: دحرج  : ...............................................................

ج: علوم: .....................................................................

د: قنديل: .........................................................................

سوال شده 10 مهر 1397 در تثبیتی 1 توسط admin (مدیر کل سایت) (68,250 امتیاز)
ویرایش شده 10 مهر 1397 توسط admin

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

الف)  سفرجل  »    خماسی مجرد

  ب)   دحرج   »    رباعی مجرد

  ج)  علوم      »    ثلاثی مزید

  د)   قنديل   »    رباعی مزید

 

ثلاثی مجرد : علم  - رجل

ثلاثی مزید : اعلم و جندب

رباعی مجرد : دحرج - جعفر

رباعی مزید : تدحرج - قندیل

خماسی مجرد : سفرجل

خماسی مزید : خزعبیل

پاسخ داده شده 10 مهر 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (68,250 امتیاز)
ویرایش شده 10 مهر 1397 توسط admin
...