به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند

٢. در کدام کلمه اعلال ممتنع نیست؟

0 امتیاز
15 بازدید

 ٢. در کدام کلمه اعلال ممتنع نیست؟

 الف: عَوِرَ

ب: رَخُوَ

ج : سُیِّرَ

د : قَوِوَ

سوال شده آذر 24, 1397 در 96/04/01 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

 الف: عَوِرَ   ممتنع است

تبصره بر قواعد اعلال :  عين الفعل کلماتي که بمعني عيب يا رنگ باشند مانند عور حول قود اسود

ب: رَخُوَ  ممتنع است

قاعده پنجم : واو در صورتيکه لام الفعل باشد و ما قبل آن مکسور قلب به ياء مي‏شود مانند دعو دعي دعون دعين داعو داعي داعي‏ن داع بخلاف رخو و رجو رجا .

ج : سُیِّرَ  ممتنع است

تبصره بر قواعد اعلال :حرف عله مشدد مانند سُيِّر و مصوَّر

د : قَوِوَ ممتنع نیست

معتل العين و اللام :  قوي در اصل قوو بوده ، لام الفعل به مناسبت كسره ماقبل قلب به ياء گرديد ، يقوي در اصل يقوو بوده ، لام الفعل قلب به ياء سپس قلب به الف گرديد .
 

 

 

پاسخ داده شده آذر 25, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
...