به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
3 نفر آنلاین
0 عضو و 3 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
26 بازدید

1)  الف: فایده های وزن را بنویسید. (۲ فایده کافی است.)

 ب: وزن کلمات «دُنُوّ» و «قِیْلَ» را بنویسید.

در 96/04/01 توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

الف:  فواید وزن »

1)  حروف اصلی و زاید آن کلمه مشخص می شود

2) حرکت و سکون و نوع حرکت هریک از حروف آن کلمه دانسته می شود

3) جا به جایی حروف اصلی (به هم خوردن ترتیب طبیعی حروف ) در موردی که حروف کلمه جا به جا شده باشد

4) حذف برخی از حروف اصلی چنانچه حذفی در حروف اصلی رخ داده باشد

 

ب : 

وزن  دُنُوّ   »   فُعُوْل

وزن  قیْلَ  »   فُعِلَ

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
ویرایش شده توسط
...