به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
3 نفر آنلاین
0 عضو و 3 مهمان در سایت حاضرند

3) از فعل «ماتَ - يَمُوْتُ » صیغه های خواسته شده زیر را بنویسید.

0 امتیاز
20 بازدید

3)  از فعل «ماتَ - يَمُوْتُ » صیغه های خواسته شده زیر را بنویسید.

 

 الف: فعل ماضی معلوم صیغه جمع مؤنث غایب   مُتْنَ

ب: فعل أمر معلوم صیغه معنای مؤنث مخاطب   مُوتَا

ج: فعل ماضی معلوم صیغه جمع مذکر غایب   مَاتُوا

د: فعل مضارع معلوم صیغه جمع مؤنث مخاطب  تَمُتْنَ

سوال شده آذر 24, 1397 در 96/04/01 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
ویرایش شده آذر 25, 1397 توسط admin

1 پاسخ

0 امتیاز
  الماضي المعلوم المضارع المعلوم المضارع المجزوم المضارع المنصوب المضارع المؤكد الثقيل الأمر الأمر المؤكد الماضي المجهول المضارع المجهول المضارع المجهول المجزوم المضارع المجهول المنصوب المضارع المؤكد الثقيل المجهول 
هو مَاتَ يَمُوتُ يَمُتْ يَمُوتَ يَمُوتَنَّ     مِيتَ يُمَاتُ يُمَتْ يُمَاتَ يُمَاتَنَّ
هما مَاتَا يَمُوتَانِ يَمُوتَا يَمُوتَا يَمُوتَانِّ     مِيتَا يُمَاتَانِ يُمَاتَا يُمَاتَا يُمَاتَانِّ
هم مَاتُوا يَمُوتُونَ يَمُوتُوا يَمُوتُوا يَمُوتُنَّ     مِيتُوا يُمَاتُونَ يُمَاتُوا يُمَاتُوا يُمَاتُنَّ
هي مَاتَتْ تَمُوتُ تَمُتْ تَمُوتَ تَمُوتَنَّ     مِيتَتْ تُمَاتُ تُمَتْ تُمَاتَ تُمَاتَنَّ
هما مَاتَتَا تَمُوتَانِ تَمُوتَا تَمُوتَا تَمُوتَانِّ     مِيتَتَا تُمَاتَانِ تُمَاتَا تُمَاتَا تُمَاتَانِّ
هن مُتْنَ يَمُتْنَ يَمُتْنَ يَمُتْنَ يَمُتْنَانِّ     مِتْنَ يُمَتْنَ يُمَتْنَ يُمَتْنَ يُمَتْنَانِّ
أنت مُتْتَ تَمُوتُ تَمُتْ تَمُوتَ تَمُوتَنَّ مُتْ مُوتَنَّ مِتْتَ تُمَاتُ تُمَتْ تُمَاتَ تُمَاتَنَّ
أنتما مُتْتُمَا تَمُوتَانِ تَمُوتَا تَمُوتَا تَمُوتَانِّ مُوتَا مُوتَانِّ مِتْتُمَا تُمَاتَانِ تُمَاتَا تُمَاتَا تُمَاتَانِّ
أنتم مُتْتُم تَمُوتُونَ تَمُوتُوا تَمُوتُوا تَمُوتُنَّ مُوتُوا مُوتُنَّ مِتْتُم تُمَاتُونَ تُمَاتُوا تُمَاتُوا تُمَاتُنَّ
أنتِ مُتْتِ تَمُوتِينَ تَمُوتِي تَمُوتِي تَمُوتِنَّ مُوتِي مُوتِنَّ مِتْتِ تُمَاتِينَ تُمَاتِي تُمَاتِي تُمَاتِنَّ
أنتما مُتْتُمَا تَمُوتَانِ تَمُوتَا تَمُوتَا تَمُوتَانِّ مُوتَا مُوتَانِّ مِتْتُمَا تُمَاتَانِ تُمَاتَا تُمَاتَا تُمَاتَانِّ
أنتن مُتْتُنَّ تَمُتْنَ تَمُتْنَ تَمُتْنَ تَمُتْنَانِّ مُتْنَ مُتْنَانِّ مِتْتُنَّ تُمَتْنَ تُمَتْنَ تُمَتْنَ تُمَتْنَانِّ
أنا مُتْتُ أَمُوتُ أَمُتْ أَمُوتَ أَمُوتَنَّ     مِتْتُ أُمَاتُ أُمَتْ أُمَاتَ أُمَاتَنَّ
نحن مُتْنَا نَمُوتُ نَمُتْ نَمُوتَ نَمُوتَنَّ     مِتْنَا نُمَاتُ نُمَتْ نُمَاتَ نُمَاتَنَّ
پاسخ داده شده آذر 25, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,480 امتیاز)
...