به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
5 نفر آنلاین
0 عضو و 5 مهمان در سایت حاضرند
0 امتیاز
50 بازدید

6) موارد داده شده را به بابهای ذکر شده ببرید و جاهای خالی را با ماضی و مضارع و مصدر آن باب برکنید. (برای ماضی و مضارعها فقط صیغه اول ذکر شود.)

نمونه : «وع د» در باب افعال :    أوْعَدَ              یَوْعِدُ              إیْعاد

الف: «ق و م» در باب افعال :      اَقْوَمَ              یُقْوِمُ              اِقْوام

ب: «و ص ی» در باب تفعيل:    وصی            یوصی           تَوْصِیَة

ج: «س وی» در باب مفاعلة:     سَاوَیَ           یُساوِیُ         مُساوَیَة

د: «ک س ب» در باب افتعال:  اِکْتَسَبَ        یَکْتَسِبُ        اِکْتِساب

در 96/04/01 توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
ویرایش شده توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ

نمونه : «وع د» در باب افعال :    أوْعَدَ           یَوْعِدُ          إیْعاد

الف: «ق و م» در باب افعال :      اَقْوَمَ           یُقْوِمُ           اِقْوام

ب: «و ص ی» در باب تفعيل:    وصی         یوصی          تَوْصِیَة

ج: «س وی» در باب مفاعلة:     سَاوَیَ        یُساوِیُ         مُساوَیَة

د: «ک س ب» در باب افتعال:  اِکْتَسَبَ     یَکْتَسِبُ        اِکْتِساب

توسط (مدیر کل سایت) (88.5k امتیاز)
...