به پایگاه پرسمان جامع عالِمون خوش آمدید , مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
1 نفر آنلاین
0 عضو و 1 مهمان در سایت حاضرند

2) نوع مشتقات زیر را با توجه به نمونه بنویسید

0 امتیاز
30 بازدید

2) نوع مشتقات زیر را با توجه به نمونه بنویسید. (اسم فاعل، اسم مفعول، صیغهٔ مبالغه، صفت مشابهه، اسم تفضیل، اسم مکان و اسم زمان، اسم آلت)

 

ألف) مُتعَلُم     اسم فاعل

ب) مهدی     اسم مفعول

ج) احمر      اسم تفضیل مذکر

د) کذوب     صیغهٔ مبالغه

هـ) فضلی     اسم تفضیل مؤنث

و) منشار    اسم آلت

ز) مَرجع     اسم مکان و اسم زمان

ح) مُستخرَج    اسم مفعول

سوال شده خرداد 30, 1396 در 94/3/17 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره اردیبهشت 2, 1398 توسط admin

3 پاسخ

0 امتیاز

ألف) مُتعَلُم     اسم فاعل

ب) مهدی     اسم مفعول

ج) احمر      اسم تفضیل مذکر

د) کذوب     صیغهٔ مبالغه

هـ) فضلی     اسم تفضیل مؤنث

و) منشار    اسم آلت

ز) مَرجع     اسم مکان و اسم زمان

ح) مُستخرَج    اسم مفعول

پاسخ داده شده تیر 12, 1397 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
0 امتیاز

اسم تفضیل

اﺳم مشتقّي اﺳﺖ كه دﻻلت مي كند بر موصوف و زیادي وصف آن بر غيرش. مانند: أكبَر

وزنش  أَفْعَل اﺳﺖ براي مذكّر(مانند: رجلٌ َأعلَم) 

ولي براي مؤنّث گاهي از همين صيغه(أَفْعَل ) اﺳتفاده مي گردد(مانند: هندٌ أَﻓضَلُ من بكٍر)

و گاهي از وزن فُعلي. مانند: هندٌ الفُضلَي

http://s9.picofile.com/file/8358122500/tafzil.jpg

پاسخ داده شده اردیبهشت 1, 1398 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
0 امتیاز

اسم زمان

اﺳم مشتقّي اﺳﺖ كه دﻻلت بر زمان انجام کار دارد. مانند: مَغِرب(زمان غروب)

http://s8.picofile.com/file/8358152692/esm_zaman.jpg

پاسخ داده شده اردیبهشت 2, 1398 توسط admin (مدیر کل سایت) (88,510 امتیاز)
...