کاربر اله صوفی

عضوی به مدت 8 ماه (از مهر 13, 1397)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط اله صوفی

امتیاز: 110 امتیاز (رتبه بندی #7)
سوالات: 0
پاسخ ها: 0
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل اله صوفی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
استدلال دوری یا تسلسل چیست ؟؟؟
مهر 13, 1397 توسط اله صوفی
چند قاعده بدیهی بی نیاز از استدلال منطقی  را ذکر کنید
مهر 13, 1397 توسط اله صوفی
آیا میتوانید استدلالی را بیان کنید که دارای مقدمات متعدد و ساختار پیچیده باشد
مهر 13, 1397 توسط اله صوفی
آیا بر هر امر معلومی عنوان معرف و یا حجت صدق میکند
مهر 13, 1397 توسط اله صوفی
آیا تفکر از ویژگی ها و امتیازات انسان است
مهر 13, 1397 توسط اله صوفی
...